Ważne:
Strona Główna / Kultura / Kultura - Aktualności / Informacja Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w sprawie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Informacja Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w sprawie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej do objęcia przedmiotowego stanowiska wybrany został Pan Mariusz Płoszaj-Mazurek.

W wyniku ogłoszenia konkursu aplikację złożyło 36 kandydatów. Komisja oceniająca (powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna),  do udziału w drugim etapie, po przeprowadzeniu oceny formalnej, dopuściła 17 kandydatów. Wszyscy kandydaci zostali przesłuchani przez komisję, która rekomendowała kandydaturę Pana Mariusza Płoszaja-Mazurka – protokół.

Pan Mariusz Płoszaj-Mazurek, spośród 17 osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu, uzyskał najwyższą liczbę punktów możliwych do otrzymania w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, wykazał się bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym z zakresu znajomości zagadnień wymaganych przez organizatora oraz przedstawił ciekawą koncepcję rozwoju CKiIO.

Sprawdź również

Onlinowy styczeń w CKiIO

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do zapoznania się ze styczniową ofertą online zajęć dla …

 
 

MENU

Podkowa Leśna