Podkowa Leśna  PODKOWA LEŚNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKI 185 OBR. 3

podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna nr 141/XXXVIII/97 z 13.08.1997 r.
nazwa planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki 185 obr. 3 w Podkowie Leśnej
data uchwalenia: 23.04.1999 r.
status: obowiązujący

MPZP działki 185, obr. 3

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna na obszarze działki nr ew. 185, obręb 3, położonej w Podkowie Leśnej przy ul. Brwinowskiej;


MPZP działki 185, obr. 3

- przystąpienie do sporządzania projektu planu

- uchwała w/s przystąpienia do sporządzania projektu planu

- uchwalenie planu

- uchwała - tekst ustaleń planu

- załącznik nr 1 - rysunek planu

rysunek MPZP działki 185, obr. 3

> strona główna > plany zagospodarowania