Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Zmiany w zameldowaniach

Zmiany w zameldowaniach

Uprzejmie informujemy, ze z dniem 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m. in.:

1.    zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,

2.    likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

3.    likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,

4.    wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,

5.    wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,

6.   wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

7.   odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego,

8.   wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie
ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Małgorzata Niewiadomska

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

 

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu przez rolników

  Informacja z dnia 26.04.2022 r. – Konsultacje zakończone – uwag nie zgłoszono.   Ogłoszenie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content