Strona Główna / Komunikaty / Zmiana taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w Podkowie Leśnej

Sprawdź również

komunikat

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 maja 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie PARK …

 
 
MENU

Podkowa Leśna