Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Dotacje dla bezrobotnych na rozpoczecie działaności – informacje Powiatowej Rady Zatrudnienia

Dotacje dla bezrobotnych na rozpoczecie działaności – informacje Powiatowej Rady Zatrudnienia

Miasto Podkowa Leśna  posiada swojego przedstawiciela w Powiatowej Radzie Zatrudnienia – jest nim radna Anna Łukasiewicz.

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Powiatu Grodziskiego w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja trwa 4 lata i nie pokrywa się z kadencją Rad Miasta. Członkowie Rady spotykają się przeciętnie raz na kwartał głównie w celu zaopiniowania podziału środków Funduszu Pracy na promocję zatrudnienia i łagodzenie skutków bezrobocia w danym roku.

Największym zainteresowaniem cieszy się wsparcie dla osób indywidualnych na podjęcie działalności gospodarczej. W 2010 r. około 100 osób (tj. prawie 50% zgłaszających się) otrzymało ten rodzaj pomocy. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy dysponuje mniejszymi środkami, ale dla osób zainteresowanych istotną informacją będzie, że pierwszy, majowy nabór nie będzie ostatnim.

Informuję, że od 10.05 do 19.05.2011 r. osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą jednorazowo mogą otrzymać środki na ten cel (więcej informacji w pokoju nr 109 w PUP w Grodzisku Mazowieckim). Przewiduje się wsparcie w wysokości około 20 000,00 zł na osobę.

Jednocześnie wg informacji PUP w 2011 r. szkolenia będą organizowane tylko w tzw. toku indywidualnym (więcej informacji w pokoju 103 PUP). Z powodu ograniczonych środków finansowych nie przewiduje się dofinansowań kosztów studiów podyplomowych, z dostępnych funduszy zostaną jedynie pokryte zobowiązania z ubiegłego roku.

W drugim półroczu, po pozytywnym przejściu procedur przewiduje się między innymi możliwość zwiększenia puli środków na podjęcie działalności gospodarczej z projektu POKL (dla ok. 45 osób wnioskujących).

Aktualne informacje oraz wzory formularzy dostępne są na stronie PUP
http://www.pupgm.internetdsl.pl/

Anna Łukasiewicz

 

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Przypominamy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.      

 
 

MENU

Podkowa Leśna