Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 9)

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 listopada 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

  Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 9 listopada 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

Niepubliczna Szkoła Muzyczna w I stopnia prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018

Niepubliczna Szkoła Muzyczna w I stopnia prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018! Mamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu profesjonalnej, przyjaznej dziecku, radosnej szkoły. MUZYKA JEST NASZĄ PASJĄ. Wszystkie nasze działania nastawione są na rozwijanie w dzieciach kreatywności muzycznej, uzdolnień oraz zachęcenie do różnorodnego kontaktu z muzyką. Dołącz do naszej społeczności! Zapraszamy do …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 7 czerwca 2017 r. o przedłużeniu terminu konsultacji projektu uchwały

komunikat

W związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 60/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna  przedłuża się termin prowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021 do dnia 19 …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 1 czerwca 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 maja 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie PARK & RIDE w Mieście Podkowa Leśna   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchway

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »

Badanie ankietowe wśród podróżnych WKD

Informujemy, że WKD Sp. z o.o. planuje w dniach 01-31 marca 2017 r. przeprowadzenie wśród podróżnych badań ankietowych  dotyczących jakości usług świadczonych przez spółkę w 2016 r. Ankieta zamieszczona jest na stronie internetowej www.wkd.com.pl. Dodatkowo istnieje możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej, którą można pobrać w kasach biletowych WKD.

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna