Strona Główna / Komunikaty (strona 5)

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

  Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał

komunikat

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub …

Czytaj więcej »

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją inwestycji „Budowa sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej

Czytaj więcej »

(25.08.2015 r.) Prace remontowe w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna

stpk

Szanowni Państwo,   w związku z zaplanowanymi w dniu 25 sierpnia br. (wtorek) pracami remontowymi w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna informujemy, że tego dnia mogą nastąpić utrudnienia w obsłudze mieszkańców w zakresie podatków i opłat.   Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna