Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 43)

Komunikaty

Zakończony nabór na „Małe Projekty”

  Podkowa Leśna 9.03.2010r   Informacja Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” o liczbie złożonych wniosków działanie „MAŁE PROJEKTY” nabór I/2010 Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” informuje, że zgodnie ze stanem na dzień 9 marca 2010 do Biura LGD wpłynęło 9 wniosków. Nabór trwał w okresie od dnia 8 …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację Zadania 1 i 2

KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.   Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Komisji …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację Zadania 3

KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację Zadania 3. Realizacja zadania publicznego 3.3.2 ujętego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (2005 – 2014): „Oferta edukacji ustawicznej dla osób starszych – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Podkowie …

Czytaj więcej »

Komunikat Policji

    ——————————————————————————————————————–

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczeń

OGŁOSZENIE o  konkursie ofert na najem  pomieszczeń  przeznaczonych  na działalność  gastronomiczną w  Pałacyku-Kasyno w Podkowie Leśnej. Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,   ogłasza    konkurs ofert na  najem  lokalu   przeznaczonego  na działalność  gastronomiczną, położony na parterze w wolnostojącym budynku w Podkowie Leśnej przy ulicy Lilpopa 18,   w skład którego wchodzą: sala …

Czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku

Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 stycznia 2010 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr …

Czytaj więcej »

Możliwość składania wniosków na tzw. Małe Projekty

    Zarząd Województwa Mazowieckiego działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 z póz. zm.), z dnia 8 lipca 2008 r. i rozporządzenia …

Czytaj więcej »

Dotacja na zabytek

DOTACJA NA ZABYTEK   Szanowni Państwo, właściciele zabytkowych nieruchomości na terenie naszego miasta.   W trosce o zachowanie stanu naszego miasta i jego zabytków, uprzejmie informuję o możliwościach aplikowania o dotacje na działania przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Program Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków umożliwia staranie się o dotacje na prace planowane …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content