Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 41)

Komunikaty

LEADER- Zmiana terminu naborów

  Podkowa Leśna, 18  grudnia 2009r.     Szanowni Państwo,   Informujemy, że wg ostatnich uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim przewiduje się termin naborów na tzw. Małe Projekty na połowę stycznia 2010r. W związku z powyższym kolejne szkolenia z zakresu wypełniania wniosków na tzw. „Małe Projekty” przewidujemy również na styczeń 2010. …

Czytaj więcej »

Nabór – Działanie 7.3

Ogłoszenie prasowe Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII ,, Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 ,,Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. . Typy projektów do realizacji w ramach konkursu: …

Czytaj więcej »

Nabór – Poddziałanie 8.1.3

Ogłoszenie prasowe Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,   Priorytetu VIII „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa …

Czytaj więcej »

Zmiana terminu naboru wniosków na tzw. Małe Projekty

  Podkowa Leśna, 19 listopada 2009 OGŁOSZENIE Uprzejmie informujemy, iż w związku z proceduralnymi opóźnieniami leżącymi po stronie Urzędu Marszałkowskiego terminy naboru wniosków na tzw. Małe Projekty ulegną przesunięciu o około 2 tygodnie. Z poważaniem Anna Łukasiewicz Prezes Stowarzyszenia   LGD Zielone Sąsiedztwo

Czytaj więcej »

Możliwość składania wniosków – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

    Zarząd Województwa Mazowieckiego działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 z póz. zm.), z dnia 8 lipca 2008 r. i rozporządzenia …

Czytaj więcej »

Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków na konkurs z działania 4.1/413 „MAŁE PROJEKTY”

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” powstało w 2008r w celu realizacji  podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. LEADER to program UE łączący działania zmierzające do rozwoju wsi oraz małych miast. Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów objętych działaniami opisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju …

Czytaj więcej »

Szczepienia ochronne przeciwko grypie (do 30 listopada)

ZAWIADOMIENIE Pragniemy poinformować, iż od dnia 14 czerwca 2009 rozpoczynamy akcję: Szczepienia ochronne mieszkańców Podkowy Leśnej przeciwko grypie Organizatorem akcji jest : Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ——————————————————————————————————————————  

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna