Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 40)

Komunikaty

Ramowy plan ferii zimowych 1.02.10 – 12.02.10 (CKiIO)

Ramowy plan ferii zimowych 1.02.10 – 12.02.10 OPŁATA ZA DZIEŃ: 15 zł OBIADY DLA CHĘTNYCH – PŁATNE – 10 zł   ZAPISY: 22 758 94 41, 22 729 13 84 lub info@ckiopodkowa.pl PLAN FERII – 1.02.2010 – 12.02.2010 1.02.2010 poniedziałek   GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ GDZIE   9:00 – 10:00 Zbiórka, …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem pomieszczen w Pałacyku

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną w Pałacyku-Kasyno w Podkowie Leśnej Wynajmujący – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku w Podkowie Leśnej, przy ul. Lilpopa …

Czytaj więcej »

Ruszył konkurs „Opowiedz…”

Ruszył konkurs „Opowiedz…” Stowarzyszenie Europa i My ogłasza lokalny konkurs dla beneficjentów Programu Działaj Lokalnie pt. „Opowiedz…”.   Celem konkursu jest zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów komunikowania o własnych działaniach i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz …

Czytaj więcej »

LEADER- Zmiana terminu naborów

  Podkowa Leśna, 18  grudnia 2009r.     Szanowni Państwo,   Informujemy, że wg ostatnich uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim przewiduje się termin naborów na tzw. Małe Projekty na połowę stycznia 2010r. W związku z powyższym kolejne szkolenia z zakresu wypełniania wniosków na tzw. „Małe Projekty” przewidujemy również na styczeń 2010. …

Czytaj więcej »

Nabór – Działanie 7.3

Ogłoszenie prasowe Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII ,, Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 ,,Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. . Typy projektów do realizacji w ramach konkursu: …

Czytaj więcej »

Nabór – Poddziałanie 8.1.3

Ogłoszenie prasowe Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,   Priorytetu VIII „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa …

Czytaj więcej »

Zmiana terminu naboru wniosków na tzw. Małe Projekty

  Podkowa Leśna, 19 listopada 2009 OGŁOSZENIE Uprzejmie informujemy, iż w związku z proceduralnymi opóźnieniami leżącymi po stronie Urzędu Marszałkowskiego terminy naboru wniosków na tzw. Małe Projekty ulegną przesunięciu o około 2 tygodnie. Z poważaniem Anna Łukasiewicz Prezes Stowarzyszenia   LGD Zielone Sąsiedztwo

Czytaj więcej »

Możliwość składania wniosków – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

    Zarząd Województwa Mazowieckiego działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 z póz. zm.), z dnia 8 lipca 2008 r. i rozporządzenia …

Czytaj więcej »

Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków na konkurs z działania 4.1/413 „MAŁE PROJEKTY”

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” powstało w 2008r w celu realizacji  podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. LEADER to program UE łączący działania zmierzające do rozwoju wsi oraz małych miast. Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów objętych działaniami opisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna