Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 39)

Komunikaty

SZKOLENIE Z ZAKRESU WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW NA KONKURS Z DZIAŁANIA 4.1/413 „MAŁE PROJEKTY”

  SZKOLENIE Z ZAKRESU WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW NA KONKURS Z DZIAŁANIA 4.1/413 „MAŁE PROJEKTY”   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” organizuje   bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu wypełniania wniosków na konkurs z działania 4.1/413 „Małe projekty”.   Szkolenie odbędzie się w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1   w dniu …

Czytaj więcej »

AKCJA SZCZEPIEŃ PRZECIW WIRUSOWI HPV

Miasto Podkowa Leśna jako jedno z nielicznych samorządów w Polsce podjęło inicjatywę przeprowadzenia szczepień przeciwko wirusowi HPV, wywołującym raka szyjki macicy. Nasza gmina dołączyła w ten sposób do rosnącego grona samorządów, które chcąc sprostać najważniejszym społecznym oczekiwaniom, aktywnie angażuje się w ochronę zdrowia i życia swoich mieszkańców. Rada Miasta Podkowy …

Czytaj więcej »

Lista rankingowa LEADER

W dniu 18 marca 2010 Rada Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” oceniła i wybrała do realizacji wnioski złożone w konkursie na „Małe projekty” w ramach  działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii” PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER  

Czytaj więcej »

Informacja o nowych naborach LEADER

  Zarząd Województwa Mazowieckiego działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 z póz. zm.), z dnia 8 lipca 2008 r. i rozporządzenia Ministra …

Czytaj więcej »

Zakończony nabór na „Małe Projekty”

  Podkowa Leśna 9.03.2010r   Informacja Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” o liczbie złożonych wniosków działanie „MAŁE PROJEKTY” nabór I/2010 Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” informuje, że zgodnie ze stanem na dzień 9 marca 2010 do Biura LGD wpłynęło 9 wniosków. Nabór trwał w okresie od dnia 8 …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację Zadania 1 i 2

KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.   Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Komisji …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację Zadania 3

KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację Zadania 3. Realizacja zadania publicznego 3.3.2 ujętego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (2005 – 2014): „Oferta edukacji ustawicznej dla osób starszych – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Podkowie …

Czytaj więcej »

Komunikat Policji

    ——————————————————————————————————————–

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna