Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 32)

Komunikaty

Konkurs na dotacje unijne

ŚRODKI UNIJNE DLA CIEBIE!!!   Masz pomysł na: Ø   działania lokalne Ø   nowe miejsca pracy Ø   małe inwestycje turystyczne Ø   dotacje na rozwój firmy Ø   inne?   Przyjdź, napisz lub zadzwoń do biura LGD Nowy nabór już od 21 marca do 8 kwietnia 2011r!     Limity dostępnych środków na …

Czytaj więcej »

Interaktywne formularze podatkowe

www.e-deklaracje.gov.pl Szanowni Państwo! Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim zachęca Państwa do skorzystania z łatwej, szybkiej i bezpiecznej formy rozliczenia z urzędem skarbowym, jaką jest możliwość przesłania zeznania podatkowego drogą elektroniczną.   Portal www.e-deklaracie.qov.pl zawiera interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcję ich wypełnienia i przesłania. Informujemy, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. …

Czytaj więcej »

Nabór przedszkolaków do Miejskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały

Miejskie Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej  rozpoczyna nabór dzieci na nowy rok szkolny 2011/2012. Karty zgłoszeniowe dzieci, rodzice mogą składać w placówce przedszkolnej do 15 kwietnia 2011 roku. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat. Oferujemy pobyt dzieci w grupach nie większych niż 25 …

Czytaj więcej »

Konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – …

Czytaj więcej »

VII edycja Programu Liderzy PAFW

Rozpoczyna się rekrutacja do VII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zapraszamy wszystkich, którzy działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, by je przeprowadzić; chcą się rozwijać, jako liderzy i wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość.

Czytaj więcej »

Kurs języka angielskiego dla osób bezrobotnych

Instytucja szkoląca Navigator Training Direction z Grodziska Mazowieckiego informuje, ze organizuje Kurs języka angielskiego dla osób bezrobotnych zamieszkujących powiat grodziski więcej informacji

Czytaj więcej »

Abolicja – legalizacja przyłączy wodociągowych

Informujemy, że do dnia 15.03.2011 r. można zalegalizować bez konsekwencji prawnych przyłącza wodociągowe i przykanaliki sanitarne. Po tym dniu Urząd przystąpi do weryfikacji w.w. instalacji. Nielegalnie wykonane przyłącza lub przykanaliki będą skutkowały wszczęciem postępowań administracyjnych.

Czytaj więcej »

Nabór wniosków do Konkursu „Opowiedz…2010” przedłużony do 15 lutego

NABÓR WNIOSKÓW DO KONKURSU „Opowiedz… 2010″ PRZEDŁUŻONY DO 15 LUTEGO 2011r. ! Trwa II edycja konkursu „Opowiedz… 2010″, którego celem jest zachęcenie Grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów komunikowania o własnych działaniach i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu Działaj Lokalnie, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz …

Czytaj więcej »

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Wspomagania Wsi

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Fundacji Wspomagania Wsi O dotacje ubiegać się mogą organizacje z miejscowości do 6 tys. mieszkańców. Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu grantowego pt.: „Ochrona bioróżnorodności naszą szansą – 2011″, czyli jak w sposób zrównoważony chronić zagrożone gatunki zwierząt i roślin i ich …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna