Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 31)

Komunikaty

Szczepienie profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy – wykład

      Z A W I A D O M I E N I E Pragniemy poinformować, iż w dniu 27 kwietnia 2011 roku o godz. 18.00 odbędzie się wykład pt. Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy.   Wykład odbędzie się w Zespole Szkół im. Bohaterów Warszawy przy ulicy …

Czytaj więcej »

15 kwietnia upływa termin składania kart zgłoszeniowych do przedszkola miejskiego

Zapraszamy rodziców do składania kart zgłoszeniowych swoich dzieci do przedszkola w terminie do 15 kwietna 2011 rok.   PRZEDSZKOLE JEST PO TO, ABY STWORZYĆ WSZYSTKIM DZIECIOM WARUNKI WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE, ZGODNIE Z ICH WRODZONYM POTENCJAŁEM I MOŻLIWOŚCIAMI ROZWOJOWYMI. W roku szkolnym 2011/2012 w godzinach 8⁰⁰-13⁰⁰ zrealizujemy podstawę programową. W pozostałym …

Czytaj więcej »

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. …

Czytaj więcej »

Zawieszenie konkursu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

W ramach Priorytetu VIII PO KL, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/8.1.2/2011. Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania …

Czytaj więcej »

Nabór wniosków „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL dnia 15 marca 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych …

Czytaj więcej »

Wymiana dowodów osobistych wydanych w 2001 roku

images/stories/rysunki/komunikaty/dowod_osobisty.jpg

Uprzejmie informujemy, że w 2011r. tracą ważność dowody osobiste wydane w 2001 r. Na awersie dowodu osobistego jest data ważności dokumentu. Osoby posiadające dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony nie muszą ich wymieniać. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć na 30 dni przed końcem daty ważności poprzedniego dowodu. …

Czytaj więcej »

PIT 2010 – punkt obsługi podatnika w Urzędzie Miejskim

W związku z trwającą akcją rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok „PIT-2010″, w celu ułatwienia podatnikom wypełnienia obowiązku złożenia zeznania podatkowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej w dniu 6 kwietnia 2011 r. w godzinach 10:00-14:00 zostanie uruchomiony punkt obsługi podatnika. W ramach dyżuru pracownik Urzędu …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna