Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 31)

Komunikaty

Zmiana terminu składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych

images/stories/rysunki/herb.png

ZARZĄDZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2011 z dn. 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 …

Czytaj więcej »

Wyniki naboru na środki PROW 2007-13 Oś 4 LEADER

Informujemy, że w dniu 8.04 biuro Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” zakończyło IV nabór na środki PROW 2007-13 Oś 4 LEADER. Nabór był ogłaszany na trzy działania. Z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia tj. z Gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna wpłynęło łącznie 10 wniosków na łączną sumę 603 631,65 zł. czytaj więcej

Czytaj więcej »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – czwarta edycja projektu Poszerzyć krąg

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim przystąpiło do realizacji czwartej edycji Projektu POSZERZYĆ KRĄG, finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.   W ramach Projektu w roku 2011 realizowane będą: dla osób usamodzielnianych …

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Miasta dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej

  Komunikat Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2011 roku dotyczący zgłaszania osób (przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział …

Czytaj więcej »

Szczepienie profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy – wykład

      Z A W I A D O M I E N I E Pragniemy poinformować, iż w dniu 27 kwietnia 2011 roku o godz. 18.00 odbędzie się wykład pt. Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy.   Wykład odbędzie się w Zespole Szkół im. Bohaterów Warszawy przy ulicy …

Czytaj więcej »

15 kwietnia upływa termin składania kart zgłoszeniowych do przedszkola miejskiego

Zapraszamy rodziców do składania kart zgłoszeniowych swoich dzieci do przedszkola w terminie do 15 kwietna 2011 rok.   PRZEDSZKOLE JEST PO TO, ABY STWORZYĆ WSZYSTKIM DZIECIOM WARUNKI WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE, ZGODNIE Z ICH WRODZONYM POTENCJAŁEM I MOŻLIWOŚCIAMI ROZWOJOWYMI. W roku szkolnym 2011/2012 w godzinach 8⁰⁰-13⁰⁰ zrealizujemy podstawę programową. W pozostałym …

Czytaj więcej »

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna