Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 30)

Komunikaty

Nabór wniosków na projekty refinansowane z PROW 2007-13 Oś 4 LEADER

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” informuje, że w  dniach od 21 marca do 16 kwietnia 2012 r. ogłaszamy nabór wniosków na projekty refinansowane z PROW 2007-13 Oś 4 LEADER.   Zakres przykładowych  działań z tzw Małych Projektów:  (wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie – 432 000,00zł) Kampanie edukacyjne dot. różnych form ochrony zasobów …

Czytaj więcej »

Nabór wniosków – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 14 marca do 13 kwietnia 2012 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa …

Czytaj więcej »

Nowy oddział bezpłatnych szkół dla dorosłych

Informacja o nowym oddziale bezpłatnych szkół dla dorosłych, dotowanych przez Starostwo Gminy Grodzisk Mazowiecki:   Rozpoczęliśmy nabór zimowy 2012r. do szkół: Liceum Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Policealna Szkoła dla dorosłych (12 kierunków): Kosmetyka, fryzjerstwo, informatyka, ochrona osób i mienia, BPH, logistyka, spedycja, administracja, rachunkowość, hotelarstwo, handel, obsługa turystyczna. Centrum Kształcenia Edukator …

Czytaj więcej »

Edukacyjna gra „pierwsza pomoc”

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.szkolenia-bhp24.pl/gra-pierwsza-pomoc i sróbowania swoich sił w bezpłatnej, edukacyjnej grze internetowej „pierwsz pomoc”. Portal ten prowadzi akcję edukacyjną dotyczącą pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. W Unii Europejskiej z tego powodu umiera rocznie 500 000 osób. Ta liczba mogłaby być o wiele mniejsza, gdyby nie …

Czytaj więcej »

Artystyczne warsztaty malarskie „Drzewa życia…”

Zapraszamy do udziału w weekendowym cyklu artystycznych warsztatów malarskich pt: „Drzewa życia – motywy i  inspiracje w sztukach plastycznych, literaturze, mitologiach i religiach świata…”. Czytaj więcej tutaj.

Czytaj więcej »

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.    W Ogólnopolskim …

Czytaj więcej »

Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – zgłoszenia kandydatów

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów do DOROCZNEJ NAGRODY FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne pod patronatem Narodowego Centrum Kultury i Komitetu Polskiego ds. UNESCO W tym roku uhonorowani zostaną autorzy przedsięwzięć kulturalnych i kulturotwórczych, które znacząco wpłynęły na rozwój aktywności społecznej swoich środowisk, zrealizowane w latach 2010-2011. …

Czytaj więcej »

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace mające na celu przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023″, aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat …

Czytaj więcej »

Warsztaty dla lokalnych animatorów przedsiębiorczości

Zapraszamy na wiosenny cykl warsztatów dla lokalnych animatorów przedsiębiorczości pod tytułem: Utworzenie przedsiębiorstwa Społecznego pracującego na rzecz mieszkańców przy wsparciu Stowarzyszenia LGD „ Zielone Sąsiedztwo”. warsztaty odbędą się 27 stycznia 2012r. godzina 18:30 CKiIO ul. Świerkowa 1 (dawny MOK). Czytaj więcej tutaj.

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content