Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 20)

Komunikaty

Obsługa osób słabosłyszących i głuchych w urzędzie miasta

INFORMACJA w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w …

Czytaj więcej »

LGD Zielone Sąsiedztwo – nabór wniosków 21.03 – 16.04.2012

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków 300 000zł) Tworzenie …

Czytaj więcej »

Tenisowa niedziela na kortach w Brwinowie

Zapraszamy na kolejną imprezę tenisową w ramach projektu „Tenis10.Każde dziecko gra w tenisa”.  – 25 marca w godz. od 10 do 16. Program: godz.10-12 – Mistrzostwa Brwinowa w Minitenise  – poziomy niebieski (roczniki 2005-2007) i czerwony (roczniki 2004-2005). godz. 12-14 – Mistrzostw Brwinowa w Minitenise – kategoria open (roczniki 2002-2004) …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Komisji …

Czytaj więcej »

Powołanie Komisji Konkursowej

herb Miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 BURMISTRZA MIASTA  PODKOWY LEŚNEJ z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej. Czytaj więcej

Czytaj więcej »

Nabór wniosków na projekty refinansowane z PROW 2007-13 Priorytet V – działanie 5.1

  MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.1 Transport miejski W ramach konkursu wspierane będą projekty m. in. z zakresu: §        …

Czytaj więcej »

Konkurs – priorytet VIII działanie 8.1

    Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych …

Czytaj więcej »

KRUS – turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Szanowni Państwo !   Informujemy, że w okresie wakacji 2012 roku, KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Dla Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie przewidziane są dwa turnusy w:   – Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dla …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna