Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 20)

Komunikaty

Nabór wniosków na projekty refinansowane z PROW 2007-13 Priorytet V – działanie 5.1

  MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.1 Transport miejski W ramach konkursu wspierane będą projekty m. in. z zakresu: §        …

Czytaj więcej »

Konkurs – priorytet VIII działanie 8.1

    Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych …

Czytaj więcej »

KRUS – turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Szanowni Państwo !   Informujemy, że w okresie wakacji 2012 roku, KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Dla Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie przewidziane są dwa turnusy w:   – Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dla …

Czytaj więcej »

Rozlicz podatek z korzyścią dla siebie i Podkowy

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie roczne ze Skarbem Państwa. Przy tej okazji chciałabym przypomnieć Państwu, że każdy podatnik może mieć realny wpływ na wysokość budżetu gminy, w której mieszka bez konieczności zameldowania w niej. Około 40% podatku dochodowego od osób fizycznych ujętych …

Czytaj więcej »

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego 1.03. – 15.04.2012

Miejskie Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola. Prosimy o składanie KART ZGŁOSZENIOWYCH DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Na rok szkolny 2012/2013 W terminie od 1 marca 2012 do 15 kwietnia 2012 roku.   Karty dostępne są u nauczycieli, intendenta i dyrektora, a także na stronie internetowej …

Czytaj więcej »

KRUS – Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie PT KRUS Błonie informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl została uruchomiona zakładka Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych. Jest to elektroniczna wyszukiwarka – dogodne źródło informacji o wszelkich działaniach prewencyjnych organizowanych z myślą o środowisku wiejskim. link do Kalendarza Wydarzeń Prewencyjnych

Czytaj więcej »

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. …

Czytaj więcej »

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace mające na celu przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023″, aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat …

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna