Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 20)

Komunikaty

Szczepienia dziewcząt rocznika 2000

herb Miasta Podkowa Leśna

Z A W I A D O M I E N I E Pragniemy poinformować, iż w dniu 4 czerwca 2012 o godz. 18.00 odbędzie się wykład pt. Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy.   Wykład odbędzie się w Zespole Szkół Samorządowych przy ulicy Jana Pawła II 20 w ramach …

Czytaj więcej »

Projekt zarządzenia RDOŚ

Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława Hryniewskiego”

Czytaj więcej »

Bon na innowację (dotacja)

PROGRAM PARP Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lokalnych BCP Business Club Polska proponuje: BON NA INNOWACJE – BEZZWROTNA DOTACJA W WYSOKOŚCI 15 000 ZŁ DLA MAŁYCH FIRM zatrudniających od 1 do 50 pracowników Jeśli chcą Państwo szybciej, efektywniej i taniej działać na rynku polskim poprzez wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań  CRM ( programów do zarządzania firmą) …

Czytaj więcej »

Zatwierdzenie taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna: Taryfa I: woda dostarczona do odbiorców: cena za 1m3 dostarczonej wody w wysokości 2,20 zł plus obowiązujący podatek VAT; Taryfa II: woda dostarczona do odbiorców korzystających z podliczników: cena za 1m3 dostarczonej wody do spożycia …

Czytaj więcej »

(WKD, 28-29.04.2012) Komunikat w sprawie zamknięcia ruchu pociągów

KOMUNIKAT WKD w sprawie zamknięcia dla ruchu pociągów odcinka Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów w dniach 28 – 29 kwietnia 2012 roku – godz. 8:20-16:20   Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach: 28 – 29 kwietnia br. (sobota – niedziela) w godz. 8:20-16:20 w …

Czytaj więcej »

(WIOŚ) Opracowanie dot. rocznej oceny jakości powietrza

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że wykonano opracowanie pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2011″. Wykonanie oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim możliwe było dzięki udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wsparciu finansowemu na realizację zadań państwowego monitoringu środowiska dla …

Czytaj więcej »

Zdobądź grant i działaj lokalnie

Stowarzyszenie Europa i My po raz siódmy ogłasza konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Tegoroczny budżet konkursu wynosi blisko 30 tys. zł, a każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może ubiegać się o dotację maksymalnie 6.000 zł. Termin składania wniosków upływa 7 maja 2012 roku. Celem programu „Działaj Lokalnie” …

Czytaj więcej »

(Starosta Grodziski) Przetargi ustne nieograniczone (licytacje)

STAROSTA GRODZISKI ogłasza  przetargi ustne nieograniczone (licytacje), na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: 1. Nieruchomość: działka ew. nr 31/13 o pow. 0,0400 ha, położona przy ulicy Paryskiej. Cena Wywoławcza –  56 000 zł z podatkiem 23% VAT, wadium –  2 800 zł, termin wniesienia wadium: do dnia 14maja 2012r. Przetarg …

Czytaj więcej »

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Podkowa Leśna 2012

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych miasta Podkowy Leśnej została opracowana przez Studio Diagnozy i Profilaktyki w Krakowie. Potrzebę wykonania diagnozy postulowali radni Miasta Podkowy Leśnej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszty wykonania diagnozy zostały pokryte z budżetu miasta, ze środków przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Diagnoza objęła dorosłych mieszkańców …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna