Strona Główna / Komunikaty (strona 20)

Komunikaty

Tenisowa niedziela na kortach w Brwinowie

Zapraszamy na kolejną imprezę tenisową w ramach projektu „Tenis10.Każde dziecko gra w tenisa”.  – 25 marca w godz. od 10 do 16. Program: godz.10-12 – Mistrzostwa Brwinowa w Minitenise  – poziomy niebieski (roczniki 2005-2007) i czerwony (roczniki 2004-2005). godz. 12-14 – Mistrzostw Brwinowa w Minitenise – kategoria open (roczniki 2002-2004) …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Komisji …

Czytaj więcej »

Powołanie Komisji Konkursowej

herb Miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 BURMISTRZA MIASTA  PODKOWY LEŚNEJ z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej. Czytaj więcej

Czytaj więcej »

Nabór wniosków na projekty refinansowane z PROW 2007-13 Priorytet V – działanie 5.1

  MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.1 Transport miejski W ramach konkursu wspierane będą projekty m. in. z zakresu: §        …

Czytaj więcej »

Konkurs – priorytet VIII działanie 8.1

    Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych …

Czytaj więcej »

KRUS – turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Szanowni Państwo !   Informujemy, że w okresie wakacji 2012 roku, KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Dla Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie przewidziane są dwa turnusy w:   – Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dla …

Czytaj więcej »

Rozlicz podatek z korzyścią dla siebie i Podkowy

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie roczne ze Skarbem Państwa. Przy tej okazji chciałabym przypomnieć Państwu, że każdy podatnik może mieć realny wpływ na wysokość budżetu gminy, w której mieszka bez konieczności zameldowania w niej. Około 40% podatku dochodowego od osób fizycznych ujętych …

Czytaj więcej »

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego 1.03. – 15.04.2012

Miejskie Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola. Prosimy o składanie KART ZGŁOSZENIOWYCH DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Na rok szkolny 2012/2013 W terminie od 1 marca 2012 do 15 kwietnia 2012 roku.   Karty dostępne są u nauczycieli, intendenta i dyrektora, a także na stronie internetowej …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna