Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 2)

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 12 lutego 2018 r. o konsultacjach projektów uchwał

komunikat

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

Wybór oferty

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA Nawiązując do zapytania cenowego „na wykonanie interwencyjnych napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Podkowa Leśna mieszanką mineralno asfaltową z recyklera” informuje, że zapytania ofertowe skierowano do 4 firm oraz zamieszczono zaproszenie do współpracy na stronach internetowych miasta. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Lp. …

Czytaj więcej »

Wybór oferty

herb

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA  Nawiązując do zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy: 1- ulicy Miejskiej na odcinku ul. Brwinowska ul. Jelenia 2- ulicy Lotniczej w Podkowie Leśnej” informuje, że zapytania ofertowe skierowano do 4 firm oraz zamieszczono zaproszenie do współpracy na stronach internetowych miasta. W wyznaczonym terminie …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 5 lutego 2018 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 12 stycznia 2018 r. o konsultacjach projektu uchwały

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 listopada 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

  Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 9 listopada 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

Niepubliczna Szkoła Muzyczna w I stopnia prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018

Niepubliczna Szkoła Muzyczna w I stopnia prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018! Mamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu profesjonalnej, przyjaznej dziecku, radosnej szkoły. MUZYKA JEST NASZĄ PASJĄ. Wszystkie nasze działania nastawione są na rozwijanie w dzieciach kreatywności muzycznej, uzdolnień oraz zachęcenie do różnorodnego kontaktu z muzyką. Dołącz do naszej społeczności! Zapraszamy do …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna