Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 19)

Komunikaty

Ogłoszenie o naborze (w ramach konkursu nr RPOWM/6.2/2/2013)

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.2 Turystyka w zakresie: dofinansowania projektów polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze (w ramach konkursu nr RPOWM/6.2/1/2013)

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.2 Turystyka w zakresie: dofinansowania projektów polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej …

Czytaj więcej »

Zbieramy elektroodpady

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2009 na terenie Miasta Podkowa Leśna ruszyła akcja zbierania zużytych elektrycznych i elektronicznych odpadów. Zbieramy: chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, urządzenia kuchenne, piece elektryczne, odkurzacze, żelazka, miksery, frytkownice, suszarki, komputery, drukarki, myszy, laptopy, monitory, klawiatury, procesory, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, faksy, telefony, radia, telewizory. …

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Komunikat

Czytaj więcej »

Oferta realizacji zadania publicznego “XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie”

Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyła ofertę realizacji zadania publicznego “XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie”. Oferta złożona w trybie tzw. “małych grantów” jest ofertą, …

Czytaj więcej »

Instytucje pomocowe dla mieszkańców Podkowy Leśnej zgłaszających problemy uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień w Pruszkowie Pruszków (Tworki) ul. Partyzantów 4 czynny w dniach: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 9.30 – 11.00 tel. 22 758 68 09   Poradnia Uzależnień w Pruszkowie Pruszków ul. Kraszewskiego 18 czynna od poniedziałku do piątku w godz. od  9.00 do 17.00 tel. 22 758 84 11 …

Czytaj więcej »

(01.03.2013) Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa

Na kwalifikację wojskową stawią się 1 marca 2013r. wezwani mieszkańcy Podkowy Leśnej.   Tegoroczna kwalifikacja dotyczy: – 27 mieszkańców Podkowy Leśnej: mężczyzn urodzonych w 1994r.; – mężczyzn urodzonych w latach 1988-1992, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej ; – osób urodzonych w latach 1992-1993, które …

Czytaj więcej »

Apel Kierownika Posterunku w Podkowie Leśnej

Z uwagi na zaistniałe kradzieże zwracam się z prośbą i apeluję o prawidłowe zabezpieczanie elementów wyposażenia ogrodzenia wykonanych z metali kolorowych Państwa posesji. Ponadto proszę o zachowanie zdrowego rozsądku. Szczególnie osoby starsze narażone są na działanie sprawców kradzieży tzw. metodą „na wnuczka”. Pamiętaj! – Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym. …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content