Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 11)

Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert na remont rowu

Zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców do przedstawienia oferty na wykonanie remontu rowu Rs 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia rowu Rs 11/18 w m. Podkowa Leśna zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym z sierpnia 2014 r. autorstwa Pana Tadeusza Wołowca, dostępnym w Urzędzie Miasta w pokoju nr 11, tel. 22 759 21 …

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT PGE – Uwaga oszuści!

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o występujących przypadkach przesyłania do Odbiorców energii elektrycznej pism o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie …

Czytaj więcej »

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowa Leśna

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej. Komisja działa 3-osobowym składzie: 1.      Ratyńska Joanna – przewodnicząca 2.      Szram Małgorzata 3.      Wójcik-Szybińska Małgorzata Komisja pracuje na podstawie przyjmowanego corocznie przez Radę Miasta …

Czytaj więcej »

Nowe Zasady Dotyczące Zbiórek Publicznych

Od 18 lipca 2014 r. zmieniły się przepisy: organizatorzy zbiórek publicznych – stowarzyszenia fundacje i komitety społeczne liczące co najmniej trzy osoby –  nie muszą już uzyskiwać pozwoleń i uiszczać opłaty skarbowej. Teraz wystarczy proste zgłoszenie na portalu zbiórki.gov.pl. Organizatorzy zbiórek publicznych (w których darczyńca pozostaje anonimowy, a wspiera cel …

Czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY 16 czerwca 2014 r. zainicjowano ogólnokrajowy program wsparcia dla rodzin wielodzietnych o nazwie Karta Dużej Rodziny. Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w …

Czytaj więcej »

Uchwalona Strategia Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025

herb Miasta Podkowa Leśna

Szanowni Mieszkańcy, w dniu 14 listopada 2013 roku na sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej radni jednomyślnie (14 głosów za) przyjęli tekst zaktualizowanej Strategii rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025. Więcej informacji na temat uchwalonej Strategii Miasta

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna