Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 11)

Komunikaty

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY 16 czerwca 2014 r. zainicjowano ogólnokrajowy program wsparcia dla rodzin wielodzietnych o nazwie Karta Dużej Rodziny. Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w …

Czytaj więcej »

Uchwalona Strategia Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025

herb Miasta Podkowa Leśna

Szanowni Mieszkańcy, w dniu 14 listopada 2013 roku na sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej radni jednomyślnie (14 głosów za) przyjęli tekst zaktualizowanej Strategii rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025. Więcej informacji na temat uchwalonej Strategii Miasta

Czytaj więcej »

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Podkowie Leśnej

herb Miasta Podkowa Leśna

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej ogłasza Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność miasta Podkowa Leśna (oferty należy składać do dnia 6 grudnia 2013 roku)   Informacja nt wyboru najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej »

Kontrola przyłączy

Urząd Miasta w Podkowie Leśnej rozpoczął we wrześniu kontrolę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.   Katarzyna Kowalewska – Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna

herb Miasta Podkowa Leśna

Informujemy, że zakończono prace nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2012-2025.Obecnie trwają konsultacje społeczne przygotowanego projektu. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna lub przesyłać drogą mailową na adres urzędu: urzadmiasta@podkowalesna.pl w terminie do dnia …

Czytaj więcej »

CEIDG w praktyce – Informacje dla przedsiębiorców

Działająca od 01 lipca 2011 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to ewidencja  prowadzona w formie elektronicznego rejestru dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki (http://www.ceidg.gov.pl). Wszyscy przedsiębiorcy wpisani dotychczas do ewidencji w gminie zostali z dniem 1 stycznia 2012 r. przeniesieni do CEIDG. Ewidencja jest jawna, każdy wpis …

Czytaj więcej »

(CEIDG) Ważne dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców

Na wniosek Ministerstwa Gospodarki przekazujemy ważną informację dotyczącą wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest BEZPŁATNY. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna