Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 10)

Komunikaty

Numery alarmowe w Polsce

Europejski numer alarmowy: 112 W Polsce, oprócz europejskiego numeru alarmowego, funkcjonują także numery alarmowe poszczególnych służb: Policja: 997 Straż pożarna: 998 Pogotowie ratunkowe 999 Nieznajomość numerów alarmowych zabija. Dlatego kraje Unii Europejskiej podejmują liczne inicjatywy mające na celu zwiększenie wiedzy w tym zakresie. Jedną z nich jest Europejski Dzień numeru …

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe – pochylnia dla osób niepełnosprawnych

herb Miasta Podkowa Leśna

Podkowa Leśna, dnia 24.04.2015 r. Zapytanie ofertowe   Urząd Miasta Podkowa Leśna zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:   Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w następujących budynkach użyteczności publicznej: Urząd Miasta ul. Akacjowa 39/41 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Błońska 50 Liceum …

Czytaj więcej »

Zaproszenie do składania ofert na remont rowu

Zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców do przedstawienia oferty na wykonanie remontu rowu Rs 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia rowu Rs 11/18 w m. Podkowa Leśna zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym z sierpnia 2014 r. autorstwa Pana Tadeusza Wołowca, dostępnym w Urzędzie Miasta w pokoju nr 11, tel. 22 759 21 …

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT PGE – Uwaga oszuści!

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o występujących przypadkach przesyłania do Odbiorców energii elektrycznej pism o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie …

Czytaj więcej »

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowa Leśna

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej. Komisja działa 3-osobowym składzie: 1.      Ratyńska Joanna – przewodnicząca 2.      Szram Małgorzata 3.      Wójcik-Szybińska Małgorzata Komisja pracuje na podstawie przyjmowanego corocznie przez Radę Miasta …

Czytaj więcej »

Nowe Zasady Dotyczące Zbiórek Publicznych

Od 18 lipca 2014 r. zmieniły się przepisy: organizatorzy zbiórek publicznych – stowarzyszenia fundacje i komitety społeczne liczące co najmniej trzy osoby –  nie muszą już uzyskiwać pozwoleń i uiszczać opłaty skarbowej. Teraz wystarczy proste zgłoszenie na portalu zbiórki.gov.pl. Organizatorzy zbiórek publicznych (w których darczyńca pozostaje anonimowy, a wspiera cel …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna