Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 10)

Komunikaty

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 z obrębu 0007 położone w Mieście Podkowa Leśna

komunikat

IK.6721.3.2018 – skan obwieszczenia

Czytaj więcej »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009 położone w Mieście Podkowa Leśna

komunikat

IK.6721.2.2018 – skan obwieszczenia

Czytaj więcej »

Niepubliczna Szkoła Muzyczna w I stopnia prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019

Mamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu profesjonalnej, przyjaznej dziecku, radosnej szkoły. MUZYKA JEST NASZĄ PASJĄ. Wszystkie nasze działania nastawione są na rozwijanie w dzieciach kreatywności muzycznej, uzdolnień oraz zachęcenie do różnorodnego kontaktu z muzyką. Dołącz do naszej społeczności! Zapraszamy do wspaniałej przygody z muzyką!   Szkoła działa w Zespole Szkół w Podkowie …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 28 lutego 2018 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

    Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 26 lutego 2018 r. o konsultacjach projektów uchwał

komunikat

  Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 12 lutego 2018 r. o konsultacjach projektów uchwał

komunikat

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

Wybór oferty

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA Nawiązując do zapytania cenowego „na wykonanie interwencyjnych napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Podkowa Leśna mieszanką mineralno asfaltową z recyklera” informuje, że zapytania ofertowe skierowano do 4 firm oraz zamieszczono zaproszenie do współpracy na stronach internetowych miasta. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Lp. …

Czytaj więcej »

Wybór oferty

herb

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA  Nawiązując do zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy: 1- ulicy Miejskiej na odcinku ul. Brwinowska ul. Jelenia 2- ulicy Lotniczej w Podkowie Leśnej” informuje, że zapytania ofertowe skierowano do 4 firm oraz zamieszczono zaproszenie do współpracy na stronach internetowych miasta. W wyznaczonym terminie …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content