Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 10)

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 7 czerwca 2017 r. o przedłużeniu terminu konsultacji projektu uchwały

komunikat

W związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 60/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna  przedłuża się termin prowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021 do dnia 19 …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 1 czerwca 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 maja 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie PARK & RIDE w Mieście Podkowa Leśna   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchway

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »

Badanie ankietowe wśród podróżnych WKD

Informujemy, że WKD Sp. z o.o. planuje w dniach 01-31 marca 2017 r. przeprowadzenie wśród podróżnych badań ankietowych  dotyczących jakości usług świadczonych przez spółkę w 2016 r. Ankieta zamieszczona jest na stronie internetowej www.wkd.com.pl. Dodatkowo istnieje możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej, którą można pobrać w kasach biletowych WKD.

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 3 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”, projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym …

Czytaj więcej »

Spotkanie informacyjne „KASA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

edg

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu na którym omówiona zostanie oferta pożyczkowa projektu „Gotówka na start”. Data – 23 lutego 2017 r.  godzina: 9:00 Miejsce – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Żurawia 32/34 lok.32, 00-515 Warszawa Temat: Przedstawienie uczestnikom spotkania możliwości pozyskania wsparcia finansowego z projektu „Gotówka …

Czytaj więcej »

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

komunikat

Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2016 r.w terminie do 31 stycznia 2017 r. Opłata roczna ustalona na podstawie oświadczenia wnoszona na rachunek Miasta Podkowa Leśna może być dokonana jednorazowo – do 31 stycznia …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 19 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał

komunikat

Przedmiot konsultacji: 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna; 2. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna