Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Zaproszenie do składania ofert na remont rowu

Zaproszenie do składania ofert na remont rowu

Zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców do przedstawienia oferty na wykonanie remontu rowu Rs 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia rowu Rs 11/18 w m. Podkowa Leśna zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym z sierpnia 2014 r. autorstwa Pana Tadeusza Wołowca, dostępnym w Urzędzie Miasta w pokoju nr 11, tel. 22 759 21 25.
Przybliżony termin realizacji zadania – od maja do listopada 2015 r.
Ofertę należy przesłać najpóźniej do dnia 10.04.2015 r. do godz. 12.00, na fax. 22 758 90 03 lub email urzadmiasta@podkowalesna.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej adres ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.
Informacje dotyczące przygotowania oferty:
1. Dopuszczalna forma złożenia oferty – oferta na piśmie.
2. Opis przygotowania oferty:
– oferta musi obejmować całość zamówienia,
– Oferent przedkłada jedną ofertę,
– Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty,
– cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji usługi z rozbiciem na kwotę netto i brutto,
– w ofercie należy wskazać czy proponowana kwota podlega negocjacjom.

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO PRZEBUDOWY ODCINKA ROWU Rs 11/19 PRZY ULICY MYŚLIWSKIEJ
m. Podkowa Leśna

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Przypominamy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.      

 
 

MENU

Podkowa Leśna