Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Zawieszenie konkursu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Zawieszenie konkursu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

W ramach Priorytetu VIII PO KL, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/8.1.2/2011. Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 24 marca 2011 r., tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 23 marca 2011 roku, nie będą rozpatrywane.

ogłoszenie

 

Sprawdź również

Ogłoszenie Burmistrza z 24 czerwca 2020 r. o konsultacjach projektów uchwał (regulamin wynagradzania nauczycieli i nagrody)

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna