Komunikat

 

  • Komisarz Wyborczy w Warszawie I, Komisarz Wyborczy w Warszawie II oraz Komisarz Wyborczy w Warszawie III przyjmują zawiadomienia w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 wejście B, parter – sala Sejmiku Wojewódzkiego, w dni robocze od poniedziałku do piątku
   w godzinach urzędowania tj. od 8.15 do 16.15; dodatkowo także w sobotę
   25 sierpnia w godz. 9.00 do 13.00. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa
   27 sierpnia (poniedziałek).
  • Pełnomocnicy komitetów wyborczych do zawiadomienia o utworzeniu komitetu dołączają:
  • Komitety Wyborcze Wyborców utworzone w celu zgłaszania kandydatów na radnych w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców:–        dokument o powołaniu pełnomocnika wyborczego/finansowego (jeżeli takiej informacji nie zawiera oświadczenie o utworzeniu komitetu),-        fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej
   i elektronicznej.-        oświadczenie o utworzeniu komitetu,-        oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,-        wykaz co najmniej 20 wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego,3. Komitety Wyborcze stowarzyszeń (organizacji) –        wyciąg ze statutu (regulaminu) pozwalający stwierdzić, który organ jest upoważniony do reprezentowana stowarzyszenia (organizacji) na zewnątrz,-        oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,

   1. Fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej
    i elektronicznej.
   2. –        oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,
   3. –        uwierzytelniony odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji,
   4. –        fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej
    i elektronicznej.
   5. –        oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,
   6. –        dokument o powołaniu pełnomocników (jeżeli takiej informacji nie zawiera oświadczenie o utworzeniu komitetu),
   7. 2. Komitety Wyborcze Wyborców utworzone w celu zgłaszania kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, w tym do rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, rad powiatów i sejmiku województwa oraz dzielnic m.st. Warszawy:
   8. –        oświadczenie pełnomocnika wyborczego (będącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym) o przyjęciu pełnomocnictwa,
   9. –        oświadczenie o utworzeniu komitetu,
 • Zasady tworzenia komitetów wyborczych zostały określone w ustawie z dnia
  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 oraz 1000 i 1349), oraz w szczegółowych Informacjach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
  13 sierpnia 2018 r. Treść Kodeksu wyborczego jak Informacje PKW są dostępne na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczejwww.kbw.gov.pl
 • Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  tj, wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 6 września 2018 r.
 • Wzory dokumentów o utworzeniu komitetu wyborczego oraz dot. zgłaszania kandydatów na członków komisji terytorialnych są dostępne na stronach internetowych Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie warszawa.kbw.gov.pl

 

 

Komisarz Wyborczy           Komisarz Wyborczy           Komisarz Wyborczy

     w Warszawie I                 w Warszawie II                   w Warszawie III

   /-/ Rafał Wagner                 /-/ Kinga Hulak                   /-/Joanna Oliwa

Sprawdź również

Informacja z sanepidu

Szanowni  Państwo,Mieszkańcy Miasta Podkowa Leśna W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym 15.05.2019 r.  Informacji …

 
 

MENU

Podkowa Leśna