Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Informacje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Informacje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.) Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna pok. 16 tel. 22 759-21-19
Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu bip.podkowalesna.pl

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Informujemy że od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna