Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Informacja o opłatach za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (termin: do 31.01.2013)

Informacja o opłatach za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (termin: do 31.01.2013)

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej informuje, że zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w terminie do 31 stycznia 2013 r.

 

Przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży w 2012 r. nie przekroczyła stawek określonych w art. 11.1 ust. 5 w/w ustawy – tj.:

 

A – napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo – do 37.500 zł.;

B – napoje o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – do 37.500 zł.,

C – napoje o zawartości alkoholu powyżej 18% – do 77.000 zł.

wnoszą odpowiednio opłatę w wysokości:

A – za napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo – 525 zł. ,

B – za napoje o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 525 zł.,

C – za napoje o zawartości alkoholu powyżej 18% – 2.100 zł.:

 

czyli jednorazowo: 3.150 zł. lub w trzech równych ratach po 1.050 zł. w NIEPRZEKRACZALNYCH  TERMINACH:

  • do 31 stycznia 2013 r.
  • do 31 maja 2013 r.
  • do 30 września 2013 r.

Dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła stawki podstawowe – opłata roczna jest ustalona na podstawie złożonego oświadczenia za 2012 r. Zaświadczenia można uzyskać w pok. 7 tutejszego urzędu po przedłożeniu dowodu dokonania wpłaty w kasie (kasa czynna w godz.: poniedziałek  8 – 18; wtorek 10 – 14, środa – kasa nieczynna, czwartek 9 – 15,  piątek 9 – 13) lub na konto Urzędu Miejskiego 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851. O terminowości dokonania wpłaty świadczy data wpływu opłaty na konto Urzędu Miejskiego. Zgodnie z art. 18 ust. 12 ust. 5 w/w ustawy zezwolenie wygasa w związku z nie złożeniem oświadczenia lub nie dokonaniem opłaty w terminie określonym w ustawie.

 

Załącznik:

O Ś W I A D C Z E N I E o wartości sprzedaży alkoholu w 2012 roku

 

Małgorzata Niewiadomska

pełnomocnik burmistrza miasta

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu przez rolników

  Informacja z dnia 26.04.2022 r. – Konsultacje zakończone – uwag nie zgłoszono.   Ogłoszenie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content