Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Instytucje pomocowe dla mieszkańców Podkowy Leśnej zgłaszających problemy uzależnień

Instytucje pomocowe dla mieszkańców Podkowy Leśnej zgłaszających problemy uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień w Pruszkowie

Pruszków (Tworki) ul. Partyzantów 4

czynny w dniach: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 9.30 – 11.00 tel. 22 758 68 09

 

Poradnia Uzależnień w Pruszkowie

Pruszków ul. Kraszewskiego 18

czynna od poniedziałku do piątku w godz. od  9.00 do 17.00 tel. 22 758 84 11

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 tel. 22 734 43 10

poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.00 – 16.00; czwartek w godz. 8.00 – 17.00
piątek w godz. 8.00 – 15.00

 

Poradnia Leczenia Uzależnień w Grodzisku Mazowieckim

funkcjonuje od 10.05.2012 r. Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II
Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11.

Czynna od poniedziałku do piątku 10.00 – 20.00 tel. 22 755 93 04

 

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

POMARAŃCZOWA LINIA – tel. 801 140 068

Jeśli podejrzewasz i martwisz się, że ktoś z Twojego otoczenia pije i nadużywa alkoholu.

Jeśli czujesz się bezradny i nie wiesz, jak skutecznie zareagować.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak skutecznie pomóc osobie z problemem alkoholowym.

 

POMARAŃCZOWA LINIA – tel. 801 140 068

Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji w sprawie picia alkoholu
i zażywania innych środków psychoaktywnych czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00-20.00.

 

Dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15 – 16 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48

 

W 2013 r. są to 7 stycznia, 4 lutego, 4 marca, 8 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca, 1 lipca,
5 sierpnia, 2 września, 7 października, 4 listopada, 2 grudnia.

Kontakt tel. 22 729 10 82 lub codziennie w godz. pracy Urzędu Miejskiego  tel. 22 759 21 16

Na stronie internetowej miasta www.podkowalesna.pl dostępne są wnioski o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia czy zgłoszona osoba jest uzależniona od alkoholu, w celu zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu przeciwalkoholowemu.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowy Leśnej

05-807 Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41 tel. 22 759 21 16 fax: 22 758 90 03

mail: gkrpa@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego

Potrzebujesz pomocy Prawnika? Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Masz konflikt z sąsiadem?Nie martw się !  …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content