Ważne:
Strona Główna / Bez kategorii / Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Miasta  Podkowa Leśna

Informuje, że został sporządzony i wywieszony
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna
przy ul. Akacjowej 39/41 wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Zarządzenie Nr 6/2018
z dnia 12.01.2018 r.)

Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna pok. 16
tel. (22) 759-21-19

Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu bip.podkowalesna.pl

Sprawdź również

Informacja

 
 

MENU

Podkowa Leśna