Ważne:
Strona Główna / Bez kategorii / Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – konsultacje

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – konsultacje

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688, 1570), Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

  1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Sposób zgłaszania uwag i propozycji

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta

Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 16.00 w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres: promocja@podkowalesna.pl;

b)  pisemnie na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41,05-807 Podkowa Leśna (liczy się data wpływu do Urzędu);

c) osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w godzinach pracy Urzędu;

Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajduje się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowy Leśnej (www.bip.podkowalesna.pl) oraz jest dostępny w Urzędzie Miasta pok. nr 12.

3. Termin

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 28 października 2019 r. do 12 listopada 2019 roku.

Burmistrz Miasta Podkowa

/-/

Artur Tusiński

PROJEKT program współpracy NGO 2020

projekt uchwały (NGO 2020)

formularz zgłaszania uwag

WYNIKI KONSULTACJI

Sprawdź również

Jak można szybko spisać gospodarstwo rolne?

Rolnikom zostało już naprawdę niewiele czasu na wypełnienie obowiązku spisowego. Warto więc skorzystać z metody, …

 
 

MENU

Podkowa Leśna