Ważne:
Strona Główna / Bez kategorii / Inwestycje: kadencja 2014-2018

Inwestycje: kadencja 2014-2018

Zrealizowano Zrealizowano (etap) W trakcie realizacji W przygotowaniu
 

Wymiana nawierzchni w ul. Modrzewiowej na odcinku Wschodnia - Sosnowa

Wymiana nawierzchni w ul. Modrzewiowej na odcinku Wschodnia - Sosnowa

 Zrealizowano: lipiec 2016 r.

Kablowanie linii napowietrznej 15kV ul. Brwinowska, Warszawska, Błońska, Słowicza

Kablowanie linii napowietrznej 15kV ul. Brwinowska, Warszawska, Błońska, Słowicza

 Zrealizowano:
(I etap) 
nowe kable
 

Budowa progów spowalniających na ulicy Wrzosowej

Budowa progów spowalniających na ulicy Wrzosowej

 

 Zrealizowano: czerwiec 2016 r.

Przebudowa nawierzchni ul. Jeleniej na odcinku Królicza Wiewiórek

Przebudowa nawierzchni ul. Jeleniej na odcinku Królicza Wiewiórek

 W trakcie realizacji

Remont chodnika ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia - Sosnowa

Remont chodnika ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia - Sosnowa

 Zrealizowano:
maj 2016 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Jodłowej

Projekt techniczny przebudowy ul. Jodłowej

W trakcie realizacji

Zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci ) u. Warszawska, ul. Bukowa, ul. Reymonta, Park Przyjaźni Polsko Węgierskiej i inne

Zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci ) u. Warszawska, ul. Bukowa, ul. Reymonta, Park Przyjaźni Polsko Węgierskiej i inne

 

Zrealizowano: kwiecień 2016 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Bukowej - odc. ul. Lipowa - ul. Reymonta

Projekt techniczny przebudowy ul. Bukowej - odc. ul. Lipowa - ul. Reymonta

W trakcie realizacji

Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

 

 Zrealizowano: kwiecień 2016 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Reymonta - na odc. ul. Żeromskiego - ul. Słowackiego

Projekt techniczny przebudowy ul. Reymonta - na odc. ul. Żeromskiego - ul. Słowackiego

W trakcie realizacji

Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (tj. gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna), (dalej PTO) oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych

Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (tj. gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna), (dalej PTO) oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych

 

Zrealizowano: kwiecień 2016 r.

Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulic Bukowej, Al.. Lipowej, Topolowej i Sosnowej

Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulic Bukowej, Al.. Lipowej, Topolowej i Sosnowej

W trakcie realizacji

Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń

Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń

 

 Zrealizowano: kwiecień 2016 r.

Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Zachodnia - Parów Sójek

Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Zachodnia - Parów Sójek

W trakcie realizacji

Wykonanie 2 projektów pochylni dla osób z niepełnosprawnościami do budynków użyteczności publicznej

Wykonanie 2 projektów pochylni dla osób z niepełnosprawnościami do budynków użyteczności publicznej

 

 Zrealizowano: luty 2016 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Gołębiej na odc. od ul. Warszawska – DW 719 do ul. Zachodniej

Projekt techniczny przebudowy ul. Gołębiej na odc. od ul. Warszawska – DW 719 do ul. Zachodniej

W trakcie realizacji

Montaż elementów monitoringu wizyjnego w centrum miasta

Montaż elementów monitoringu wizyjnego w centrum miasta

 

 Zrealizowano: grudzień 2015 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Zachodniej

Projekt techniczny przebudowy ul. Zachodniej

W trakcie realizacji

Pielegnacja drzew, krzewów i cięcia sanitarne w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego

Pielegnacja drzew, krzewów i cięcia sanitarne w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego

 

Zrealizowano: grudzień 2015 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Sokolej

Projekt techniczny przebudowy ul. Sokolej

W trakcie realizacji

Remont rowu Rs 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia Rowu Rs 11/18 w Podkowie Leśnej

Remont rowu Rs 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia Rowu Rs 11/18 w Podkowie Leśnej

 

 Zrealizowano: grudzień 2015 r.

Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych

Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych

 W trakcie realizacji

Wykonanie wyniesionych skrzyżowań w ulicy Myśliwskiej z ulicą Helenowską i ulicą Błońską w Podkowie Leśnej

Wykonanie wyniesionych skrzyżowań w ulicy Myśliwskiej z ulicą Helenowską i ulicą Błońską w Podkowie Leśnej

 

 Zrealizowano: grudzień 2015 r.

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie

 W trakcie realizacji

Zakup i montaż domków narzędziowych dla lokatorów domów komunalnych przy ul. Jaskółczej i Orlej

Zakup i montaż domków narzędziowych dla lokatorów domów komunalnych przy ul. Jaskółczej i Orlej

 

Zrealizowano: listopad 2015 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Modrzewiowej

Projekt techniczny przebudowy ul. Modrzewiowej

 W trakcie realizacji

wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Podleśna - 11 Listopada

wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Podleśna - 11 Listopada

 

Zrealizowano: listopad 2015 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Kościelnej

Projekt techniczny przebudowy ul. Kościelnej

 W trakcie realizacji

Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej - remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek, mała architektura)

Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej - remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek, mała architektura)

 

Zrealizowano: listopad 2015 r.

Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Główna - ul. Podleśna

Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Główna - ul. Podleśna

 W trakcie realizacji

Wykonanie remontu łazienki w Zespole Szkół Samorządowych

Wykonanie remontu łazienki w Zespole Szkół Samorządowych

 

Zrealizowano: listopad 2015 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Lipowej

Projekt techniczny przebudowy ul. Lipowej

 

 W trakcie realizacji

Częściowa naprawa nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkół Samorządowych

Częściowa naprawa nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkół Samorządowych

 

Zrealizowano: listopad 2015 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Głównej

Projekt techniczny przebudowy ul. Głównej

 

W trakcie realizacji

Przebudowa ul. Akacjowej na odcinku ul. Wschodnia - u. Sosnowa

Przebudowa ul. Akacjowej na odcinku ul. Wschodnia - u. Sosnowa

 

Zrealizowano: październik 2015 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku Paproci Parkowa

Projekt techniczny przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku Paproci Parkowa

 

 

 W trakcie realizacji

Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej - szata roślinna

Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej - szata roślinna

 

Zrealizowano: październik 2015 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w mieście: zad.I - ul. Warszawska na odcinku ul. Brwinowska - ul. Słowicza; ul. Szpaków; ul. Wróbla na odcinku ul. Sokola - ul. Jaskółcza; ul. Kukułek

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w mieście: zad.I - ul. Warszawska na odcinku ul. Brwinowska - ul. Słowicza; ul. Szpaków; ul. Wróbla na odcinku ul. Sokola - ul. Jaskółcza; ul. Kukułek

 W przygotowaniu

Konserwacja rowów melioracyjnych i czyszczenie stawu w Parku Miejskim

Konserwacja rowów melioracyjnych i czyszczenie stawu w Parku Miejskim

 

Zrealizowano: październik 2015 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w mieście: zad.II - ul. Błońska na odcinku ul. Brwinowska - ul. Jelenia; ul. Helenowska na odcinku ul. Brwinowska - ul. Jelenia; ul. Sarnia

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w mieście: zad.II - ul. Błońska na odcinku ul. Brwinowska - ul. Jelenia; ul. Helenowska na odcinku ul. Brwinowska - ul. Jelenia; ul. Sarnia

 W przygotowaniu

Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej

Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej

 

Zrealizowano: wrzesień 2015 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w mieście: zad.III - ul. Sosnowa na odcinku ul. Bukowa - ul. Akacjowa; ul. Cicha na odcinku ul. Bukowa - ul. Leśna; ul. Grabowa; ul. Topolowa

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w mieście: zad.III - ul. Sosnowa na odcinku ul. Bukowa - ul. Akacjowa; ul. Cicha na odcinku ul. Bukowa - ul. Leśna; ul. Grabowa; ul. Topolowa

 

 W przygotowaniu

Przebudowa ul. Bukowej na odcinku ul. Grabowa - u. Podleśna wraz z elementami spowolnienia ruchu na całej długości ul. Bukowej

Przebudowa ul. Bukowej na odcinku ul. Grabowa - u. Podleśna wraz z elementami spowolnienia ruchu na całej długości ul. Bukowej

 

 Zrealizowano: wrzesień 2015 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w mieście: zad.IV - ul. Mickiewicza; ul. Ejsmonda; ul. Sasanek; ul. Głogów na odcinku ul. Sasanek - ul. Irysowa; ul. Storczyków na odcinku ul. Jana Pawła II - ul. Kwiatowa

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w mieście: zad.IV - ul. Mickiewicza; ul. Ejsmonda; ul. Sasanek; ul. Głogów na odcinku ul. Sasanek - ul. Irysowa; ul. Storczyków na odcinku ul. Jana Pawła II - ul. Kwiatowa

 

 W przygotowaniu 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej - budownictwo komunalne

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej - budownictwo komunalne

 

Zrealizowano: wrzesień 2015 r.

Projekt techniczny przebudowy ulic: Topolowej, Sosnowej odc. Bukowa-WKD, Helenowska, Błońska, Warszawska, Głogów, Cicha, Mickiewicza, Eysmonda

Projekt techniczny przebudowy ulic: Topolowej, Sosnowej odc. Bukowa-WKD, Helenowska, Błońska, Warszawska, Głogów, Cicha, Mickiewicza, Eysmonda

 W przygotowaniu 

Remont oraz przebudowa nawierzchni betonowych na dziedzińcu przedszkola

Remont oraz przebudowa nawierzchni betonowych na dziedzińcu przedszkola

 

 Zrealizowano: sierpień 2015 r.

Projekt techniczny oświetlenia i kablowania linii innych ulic :

Projekt techniczny oświetlenia i kablowania linii innych ulic :

 W przygotowaniu 

Budowa progów spowalniających na ulicy Reymonta

Budowa progów spowalniających na ulicy Reymonta

 

Zrealizowano: sierpień 2015 r.

Wymiana opraw oświetleniowych w mieście

Wymiana opraw oświetleniowych w mieście

  W przygotowaniu

Naprawa i zabezpieczenie ścian budynku Zespołu Szkół Samorządowych

Naprawa i zabezpieczenie ścian budynku Zespołu Szkół Samorządowych

Zrealizowano: sierpień 2015 r.

Remont chodnika ul. Głównej na odcinku Miejska - Cmentarz

Remont chodnika ul. Głównej na odcinku Miejska - Cmentarz

  W przygotowaniu

Wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Wschodnia - Jaworowa

Wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Wschodnia - Jaworowa

Zrealizowano: lipiec 2015 r.

Projekt - progów spowalniających w ulicy Jałowcowej

Projekt - progów spowalniających w ulicy Jałowcowej

 W przygotowaniu

projekt zamienny do projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej

projekt zamienny do projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej

Zrealizowano: lipiec 2015 r.

Projekt i wykonanie nowego oświetlenia cmentarza

Projekt i wykonanie nowego oświetlenia cmentarza

 W przygotowaniu

Wymiana części okien w budynku U.M.

Wymiana części okien w budynku U.M.

 Zrealizowano: lipiec 2015 r.

Wymiana przewodów sieci gazowej ulica Błońska, Warszawska, Helenowska itp.

Wymiana przewodów sieci gazowej ulica Błońska, Warszawska, Helenowska itp.

 W przygotowaniu

Wykonanie mapy cmentarza komunalnego z naniesionymi grobami oraz naniesienie numerów grobów na w/w mapę, także wprowadzenie do systemu elektronicznego

Wykonanie mapy cmentarza komunalnego z naniesionymi grobami oraz naniesienie numerów grobów na w/w mapę, także wprowadzenie do systemu elektronicznego

 Zrealizowano: czerwiec 2015 r.

Wykonanie nasadzeń w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowska do ul. Głównej

Wykonanie nasadzeń w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowska do ul. Głównej

Zrealizowano: czerwiec 2015 r.

Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na betonowych opaskach przy budynku Przedszkola Miejskiego

Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na betonowych opaskach przy budynku Przedszkola Miejskiego

 Zrealizowano: maj 2015 r.

Projekt - progów spowalniających w ulicy Reymonta

Projekt - progów spowalniających w ulicy Reymonta

 

Zrealizowano: maj 2015 r.

Wykonanie opracowania części technicznej dot. budowy zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej

Wykonanie opracowania części technicznej dot. budowy zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej

 

 Zrealizowano: maj 2015 r.

Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej

Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej

 

Zrealizowano: kwiecień 2015 r.

Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (od ul. Lipowej - do 40 m za ul. Grabową)

Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (od ul. Lipowej - do 40 m za ul. Grabową)

 

Zrealizowano:

kwiecień 2015 r.

Projekt - progów spowalniających w ulicy Bukowej na odcinku ul. Grabowa – ul. Podleśna

Projekt - progów spowalniających w ulicy Bukowej na odcinku ul. Grabowa – ul. Podleśna

 

 Zrealizowano: kwiecień 2015 r.

Projekt wykonawczy napraw uszkodzeń obudów ścian g-k i tynków ścian murowanych oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami w budynku Zespołu Szkół Samorządowych

Projekt wykonawczy napraw uszkodzeń obudów ścian g-k i tynków ścian murowanych oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami w budynku Zespołu Szkół Samorządowych

 

 Zrealizowano: marzec 2015 r.

Wykonanie opracowania dotyczącego remontu odtworzeniowego wejścia głównego do budynku oraz tarasów przy wejściu głównym w Przedszkolu Miejskim

Wykonanie opracowania dotyczącego remontu odtworzeniowego wejścia głównego do budynku oraz tarasów przy wejściu głównym w Przedszkolu Miejskim

Zrealizowano: marzec 2015 r.

Wymiana orynnowania na budynku przedszkola

Wymiana orynnowania na budynku przedszkola

Zrealizowano: marzec 2015

Wycinka i pielegnacja drzew, krzewów w związku z rewitalizacją Parku Przyjażni Polsko Wegierskiej

Wycinka i pielegnacja drzew, krzewów w związku z rewitalizacją Parku Przyjażni Polsko Wegierskiej

 Zrealizowano: marzec 2015 r.

Wykonanie i montaż trzech par drzwi w budynku Urzędu Miasta

Wykonanie i montaż trzech par drzwi w budynku Urzędu Miasta

Zrealizowano: luty 2015 r.

Sprawdź również

Planowane wyłączenia prądu w Podkowie Leśnej (25.05.2017)

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że dnia 25 maja 2017 r. (czwartek) w godzinach 08:00 – …

 
 
MENU

Podkowa Leśna