Ważne:
Strona Główna / Bez kategorii / Inwestycje: kadencji VII i VIII lata 2014-2018 oraz 2018-2023

Inwestycje: kadencji VII i VIII lata 2014-2018 oraz 2018-2023

lpnazwa zadaniaetap realizacji     
214Wykonanie wycinki drzew i krzewów związanej z przygotowaniem pasów drogowtych pod przebudowę ulic:Szpaków,Sarniej, kukułek, Wróbla (Sokola-Jaskółcza)
213Budowa ciągu oieszo-rowerowego wzdłuż drogi 719 (Granica z Milanówkiem - ul.Gołębia)w trakcie realizacji
212Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n kolidującej z planowaną przebudową następujących ulic (Kościelnej, Grabowej, Mickiewicza)w trakcie realizacji
211Budowa sieci elektroenergetycznej kaablowej oświetlenia ulicznego ul.Iwaszkiewiczaw trakcie realizacji
210Wykonanie wycinki drzew i krzewów związanej z przygotowaniem pasów drogowtych pod przebudowę ulic 1.Warszawskiej (Brwinowska-Słowicza), 2. Błońskiej (Brwinowska-Jelenia), 3.Miejskiej(Brwinowska-Jelenia)w trakcie realizacji
209Wykonanie dokumentacji do wyznaczenia nowych przystank?w komunikacji zbiorowejw trakcie realizacji
208Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowa ul.Orlejw trakcie realizacji
207Przebudowa ul.Helenowskiej (Brwinowska -Jelenia) w trakcie realizacji
206Przebudowa ul. Modrzewiowej odc Topolowa - Jana Pawła IIzrealizowano styczeń 2019
205Wykonanie Studium Wykonalności Wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowaniazrealizowano styczeń 2019
204Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n kolidującej z planowaną przebudową następujących ulic(Błońska, Warszawska, Helenowska, Główna)w trakcie realizacji
203Projekty przebudowy ulicy Ejsmondazrealizowano listopad 2018
202Budowa końcówi ul.Iwaszkiewicza(zawrotka)zrealizowano grudzień 2018
201Opracowanie Studium Wykonalności Strefy Płatnego Parkowaniazrealizowano styczeń 2018
200Przebudowa ul. Modrzewiowej odc Wschodnia -Topolowazrealizowano grudzień 2018
199Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Wiązowejzrealizowano kwiecień 2018
198Montaż barierek drewnianych na ścieżkach rowerowych na przepustach nad rowamizrealizowano październik 2018
197Montaż urządzeń fitnes przyy ścieżkach rowerowych w trakcie realizacji
196Zakup 4 rowerów do systemu wypożyczeń dla mieszkańców PROMw trakcie realizacji
195Montaż stacji naprawczej dla rowerów na P&Rw trakcie realizacji
194Montaż podestu do tańczenia przy Pałacyku Kasynozrealizowane czerwiec 2018
193Montaż ogrodzenia na P&R na tyłach wiat rowerowychzrealizowane czerwiec 2018
192Aktualizacja kosztorys?w - przebudowa ul.Modrzewiowejzrealizowano maj 2018
191Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu Ogrodu Matki i Dziecka w Podkowie Leśnejw trakcie realizacji
190„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działek nr ew. 120 i 121 w obr. 4 przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej.”przed podpisaniem umowy
189Wykonanie projektu i przyłącza do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej
188Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania spinek sieci wodociągowej.
187remont elewacji, izolacja piwnic i fundament?w budynku komunalnego na ulicy Jaworowej 13
186Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Główna - ul. Podleśna - ul. Świerkowa na odc. Akacjowa wjazd na teren MOK - WKDw trakcie realizacji
186Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Główna - ul. Podleśna - ul.Kolejowaw trakcie realizacji
185Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Główna - ul. Podleśna - ul. Kolejowa w trakcie realizacji
184zaprojektowanie kablowej instalacji oświetlenia ulicznego w ulicay Topolowej zrealizowano sierpień 2019
183zaprojektowanie kablowej instalacji oświetlenia ulicznego w ulicacy Iwaszkiewiczazrealizowano sierpiń 2019
182zaprojektowanie kablowej instalacji oświetlenia ulicznego oraz skablowanie linii napowietrznych niskiego napięcia w ulicach Kwiatowej (z podziałem na dwa odcinki) w trakcie realizacji
181Wykonanie opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowj w rejonie ul.Modrzewiowej. zrealizowano wrzesień 2018
180projet techniczny remontu ulicy Wiązowej zrealizowano kwiecień 2018
179monitoring na terenie miasta i P&R - cz. II w trakcie realizacji
178Dostawa 30 sztuk koszy oraz dostawa 150 szt. tabliczek z infografiką dot. budżetu partycypacyjnego w trakcie realizacji
177 Projekt techniczny przebudowy ul. Sokolej zrealizowano październik 2018
176 Projekt techniczny przebudowy ul. Zachodniej zrealizowano październik2018
175Projekt techniczny przebudowy ul. Gołębiej na odc. od ul. Warszawska – DW 719 do ul. Zachodniej w rakcie realizacji
174odcinek ul. ul.Gołębia - ul.Wilsona
173odcinek ul.Grodziska(Milanówek) - ul.Gołębiazrealizowano sierpień 2017
172Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż trasy 719 - ul.Gołębia - ul.Wilsona
171Projekty przebudowy ulicy Sarniejzrealizowano maj 2018
170Projekty przebudowy ulicy Kukułekzrealizowano lipiec 2018
169Projekty przebudowy ulicy Wróbla(Sokola-Jaskółcza)zrealizowano lipiec 2018
168Projekty przebudowy ulicy Szpak?wzrealizowano lipiec 2018
167Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszego i trasy rowerowej w Alei Lipowejzrealizowano maj 2018
166projekt budynku usługowo-administracyjnego i zagospodarowanie dwóch działek położonych przy ul. Jeleniejw trakcie realizacji
165Wymiana wodomierzy na terenie Miasta Podkowa Leśna - cz II 250 szt.w trakcie realizacji
164wykonanie zamiennej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla przebudowy ul. Kwiatowej zrealizowano wrzesień 2018
163„Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej" – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznejw trakcie realizacji
162Budowa tras rowerowych - odcinek PL5 - ul. Rysia w kierunku Bobrowejzrealizowano grudzień 2018
161Budowa tras rowerowych - odcinek PL2 - Parów Sójek – WKD Główna,zrealizowano grudzień 2018
160Budowa tras rowerowych - odcinek PL4 - ul. Bukowa -Modrzewiowa - Akacjowa i Jelenia-Bobrowazrealizowano grudzień 2018
159Budowa tras rowerowych - odcinek PL3 - wzdłuż ul. Jeleniej zrealizowano grudzień 2018
158Budowa tras rowerowych - odcinek PL1 - Parkowa -Par?w S?jek zrealizowanoa grudzień 2018
157„Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej" – budynek Urzędu Miastaw trakcie realizacji
156projekt przebudowy ulicy Lotniczejzrealizowano sierpień 2018
155opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Miejskiej na odc. Brwinowska-Jelenia zrealizowano październik 2018
odcinek Brwinowska -Myśliwskazrealizowano wrzesień 2018
odcinek Myśliwska - Jeleniazrealizowano październik 2018
154budowa chodnika w pasie ulicy Brwinowskiej na odcinku od Sokolej do ul. Orlejzrealizowano czerwiec 2018
153dostawa i montaż małej architektury w ramach projektu P&Rzrealizowane lipiec 2018
152montaż stojaków rowerowych na terenie P&Rzrealizowane maj 2018
151nasadzenia na terenie P&R - cz IIw trakcie realizacji
150montaż stołu do gry Teqball na terenie MOKZrealizowano maj 2018
149Przebudowa ul. Topolowej w Podkowie Leśnejzrealizowano maj 2018 r
148przebudowa przepustu pod trasą 719 na rowie RS11/21zrealizowano maj 2018 r
147opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu P&Rzrealizowano maj 2018 r
146wykonanie remontu ogrodzenia przedszkola przy ul. Głównejzrealizowano kwiecień 2018 r.
145Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Paproci w Podkowie Leśnej (odcinek nieutwardzony o długości 520m).zrealizowano kwiecień 2018 r.
144Projekty przebudowy ulicy Helenowskiej (Brwinowska-Jelenia)zrealizowano kwiecień 2018 r.
143Projekty przebudowy ulicy Błońskiej (Brwinowska-Jelenia)zrealizowano kwiecień 2018 r.
142Projekty przebudowy ulicy Warszawskiej zrealizowano kwiecień 2018 r.
141zakup i montaż 2 szt wiat rowerowych na terenie P&Rzrealizowano kwiecień 2018
140budowa toalety miejskiej na terenie P&Rzrealizowano kwiecień 2018
139Przebudowa ul. Cichej na odcinku ul. Bukowej do ul. Leśnej w Podkowie Leśnej. zrealizowano kwiecień 2018
138wykonanie dokumentacji projektowej końcówki ulicy. Iwaszkiewiczazrealizowano luty 2018
137wykonanie audytów energetycznych dla budynków komunalnych i mieszkalnych niezbędnych dla uzyskania dofinansowania zrealizowano grudzień 2017
136wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu P&R - część instalacyjna podziemnazrealizowano grudzień 2017
135Przebudowa stawu w Parku Miejskim - I etapzrealizowano grudzień 2017
134dodatkowa furtka, chodnik i schodki wyjściowe z terenu MOK na ulicę Iwaszkiewiczazrealizowano grudzień 2017
133odwodnienie spustów deczowych przy budynku nr 23 Jana Pawła II - Helzrealizowano grudzień 2017
132 wymiana okien w budynku komunalnym na ulicy Jaworowej 13zrealizowano grudzień 2017
131Rozbudowa Skate Parku o trzy elementyzrealizowano grudzień 2017
130nowe ogrodzenie LO Wiewi?rki - boisko do koszazrealizowano grudzień 2017
129montaż 32 nowych punktów oświetlenia na terenie miastazrealizowano grudzień 2017
127wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Samorządowychzrealizowano grudzień 2017
126Wymiana wodomierzy na terenie Miasta Podkowa Leśna - 950 szt.zrealizowano grudzień 2017
125Młodzieżowa strefa aktywności - zestaw urządzeń do ćwiczeńzrealizowano grudzień 2017
124nowe oświetlenie świąteczne 32 elementy i ozdobazrealizowano grudzień 2017
123 dokumentacja projektowa kablowej instalacji oświetlenia oraz skablowania linii (nN) na terenie parku Miejskiegozrealizowano maj 2018 r
122Przebudowa ul. Storczyków na odcinku od ul. Jana Pawła II do ulicy Kwiatowej w Podkowie Leśnejzrealizowano grudzień 2017
121rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej - tereny nie parkowe 1550 szt. drzewzrealizowano grudzień 2017 r.
120rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej - Park Miejski 2200 drzewzrealizowano grudzień 2017 r.
119monitoring wizyjny miejski - projekt, stacja monitorowania, serwerownia, część kamerzrealizowano grudzień 2017 r.
118nasadzenia na terenie P&R - cz Izrealizowano grudzień 2017 r.
117Budowa P&R - część drogowazrealizowano grudzień 2017 r.
116zakup, dostawa i wymiana 11 sz pieców gazowych dla mieszkańców Podkowy leśnej z dofinansowaniem WFOSiGWzrealizowano listopad 2017
115zakup i wymiana 2 szt kuchni węglowych w budynku komunalnym na Świerkowej 1zrealizowano listopad 2017
114rozebranie betonowego ogrodzenia i fundamentów na terenie MOK przy Świerkowej 1zrealizowano listopad 2017
113opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień - budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz budynek Miejskiej Biblioteki Publicznejzrealizowano listopad 2017
112wykonanie przyłączy wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do toalety miejskiej przy ul. Brwinowskiej przy Stacji WKD Podkowa Leśna Główna . zrealizowano listopad 2017
111nasadzenia roślinności w pasie ulicy Reymonta i na rondzie Bukowa/Lipowa/Topolowa/Sosnowazrealizowano październik 2017 r.
110wykonanie dodatkowego wejścia do budynku UM oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnychzrealizowano październik 2017 r.
109Przebudowa ulicy Głównej na odcinku Lotnicza-Błońskazrealizowano październik 2017 r.
108Wykonanie przebudowy przepustu w ul.Modrzewiowejzrealizowano październik 2017 r.
107Projekt techniczny przebudowy ul. Sosnowej (Bukowa-Akacjowa)zrealizowano październik 2017 r.
106Projekt techniczny przebudowy ul. Grabowejzrealizowano październik 2017
105wykonanie wiaty rowerowej przy Zespole Szkół Samorzadowych ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej zrealizowano wrzesień 2017
104remont przewodów kominowych w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 zrealizowano sierpień 2017
103Projekt techniczny przebudowy ul. Topolowejzrealizowano sierpień 2017
102Projekt techniczny przebudowy ul.Głogów (Sasanek-Irysowa)zrealizowano sierpień 2017
101Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia przepustu w ul.Modrzewiowejzrealizowano sierpień 2017
100Wykonanie badań nosności nawierzchni ul.Lotniczej i Jeleniejzrealizowano sierpień 2017
99wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego oraz określenie technologii wykonania remontu ulicy Lotniczej odc. Brwinowska - Głowna (około 200m) i ul. Jeleniej na odc. Głowna – wschodnia (około 600m) w Mieście Podkowa Leśna zrealizowano lipiec 2017
98budowa boiska do gry w bulezrealizowano lipiec 2017 r
97Przebudowa węzła drogowego ulic Bukowej, Al.. Lipowej, Topolowej i Sosnowej (rondo)zrealizowano lipiec 2017 r
96przebudowa ulicy Kwiatowej i Paproci na odcinku od ul.Wrzosowej do granicy miastazrealizowano lipiec 2017
95Projekt techniczny przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku Paproci Parkowazrealizowano - czerwiec 2017
94 Projekty przebudowy ulic Mickiewiczazrealizowano - czerwiec 2017
92Projekt techniczny przebudowy ul. Lipowejzrealizowano czerwiec 2017
91Projekt traktu rowerowego ul Sosnowa- ul.Myśliwskazrealizowano czerwiec 2017
90Projekt techniczny przebudowy ul. Storczyków (Jana Pawła II - Kwiatowa)zrealizowano czerwiec 2017
89Projekt techniczny przebudowy ul. Cichej (Bukowa- Leśna)zrealizowano czerwiec 2017
88Wykonanie monitoringu w budynku Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring wizyjny miasta."zrealizowano czerwiec 2017
87zakup i dostawa nakładek dwukierunkowych zrealizowano czerwiec 2017
86Projekt techniczny przebudowy ul. Modrzewiowejzrealizowano czerwiec 2017
85Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej na odcinku Bobrowa-Błońska zrealizowano czerwiec 2017
84Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej na odcinku od ulicy Sosnowej do ulicy Myśliwskiej zrealizowano czerwiec 2017
83Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu (progi zwalniające, strefa 30km/h) w ul.Akacjowej na odcinku Jana Pawła II -Wschodnia zrealizowano -maj 2017
82przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul.Miejskiej do ul.Błońskiej ( nakładka asfaltowa, wyniesione skrzyżowanie z ul.Miejską)zrealizowano - maj 2017
81Projekt techniczny przebudowy ul. Kościelnejzrealizowana maj 2017
80Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwiniezrealizowano maj 2017 r.
79przebudowa ulicy Iwaszkiewiczazrealizowano kwiecień 2017
78przebudowa ul. Reymonta - na odc. ul. Żeromskiego - ul. Słowackiego zrealizowano kwiecień 2017
77Projekt techniczny przebudowy ul. Głównejzrealizowano luty 2017
76wymiana sprzętu komputerowego w UMzrealizowano grudzień 2016 r.
75Zakup i dostarczenie wodomierzy domowych jednostrumieniowych przystosowanych do zamontowania nakładki dwukierunkowej umożliwiajacej zdalny odczyt-1200 szt
zrealizowano grudzień 2016 r.
74Wykonanie koncepcji zagospodarowania dwóch działek usługowych położonych przy ul. Jeleniej w Mieście Podkowa Leśnazrealizowano grudzień 2016 r.
73zakup i montaż kotła gazowego dla budynku UMzrealizowano grudzień 2016 r.
72 wykonanie zamiennego projektu budowalno- wykonawczego przebudowy zboirnika wodnego na rzece Niwka ( Rów RS-110) w Podkowie Leśnejzrealizowano grudzień 2016 r.
71projekt organizacji ruchu i projekt spowalniaczy - ulica Akacjowazrealizowano grudzień 2016 r.
70Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Zachodnia - Parów Sójekzrealizowany grudzień 2016
69wykonanie remontu łazienki ( parter) w Zespole Szkół Samorządowych zrealizowano grudzień 2016 r.
68kablowanie linii napowietrznej 15kV ul.Akacjowa, Topolowa i Reymontazrealizowano grudzień 2016 r.
67pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta - 194 szt.zrealizowano grudzień 2016 r.
66Modernizacja istniejącego oswietlenia na cmentarzuzrealizowano grudzień 2016 r.
65Modernizacja oświetlenia elektrycznego -wymiana 999 szt opraw ulicznych zrealizowano grudzień 2016 r.
64pielegnacja drzew, krzewów i cięcia sanitarne w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego - ok. 1910 drzewzrealizowano listopad 2016 r.
63naprawa i uszczelnienie dachu w budynku Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20zrealizowano w listopadzie 2016 r
62mała architektura w mieście 20 koszy, 10 ław i 4 ławki z oparciami, 15 stojaków rowerowych oraz 27 słupków ulicznychzrealizowano listopad 2016 r.
61Projekt techniczny przebudowy węzła drogowego ulic Bukowej, Al.. Lipowej, Topolowej i Sosnowejzrealizowany listopad 2016 r.
60Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśnazrealizowano październik 2016 r.
59Wykonanie wraz z montażem drzwii stalowych zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnejzrealizowano październik 2016 r.
58Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Głównej w Mieście Podkowa Leśna - na odc. Około 370 mb od ul. Miejskiej do cmentarza.zrealizowano październik 2016 r.
57przebudowa ul. Bukowej - odc. ul. Lipowa - ul. Reymontazrealizowano październik 2016 r.
56wykonanie alejek na terenie cmentarzazrealizowano październik 2016 r.
55budowa progów spowalniakących w ulicy Jałowcowej zrealizowane październik 2016 r.
54Wykonanie oświetlenia awaryjnego (ewakułacyjnego) na korytarzu i klatce budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Błońskiejzrealizowano wrzesień 2016 r.
53przebudowa nawierzchni ulicy Jeleniej na odcinku Kr?licza Wiewi?rekzrealizowano wrzesień 2016 r.
52Projekt techniczny przebudowy ul. Jodłowejzrealizowany sierpień 2016 r.
51Projekt techniczny przebudowy ul. Reymonta - na odc. ul. Żeromskiego - ul. Słowackiego zrealizowany sierpień 2016 r.
50Projekt techniczny przebudowy ul. Bukowej - odc. ul. Lipowa - ul. Reymontazrealizowany sierpień 2016 r.
49wymiana elementów małej architektury - stojaki na rowery (Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Ogrod Matki i Dziecka) słupki - ul. Jana Pawła II - Podkowa Leśna Głównazrealizowano sierpień 2016 r.
48remont nawierzchni - nakładka asfaltowa, na ulicy Modrzewiowej - odc. Wschodnia Sosnowa zrealizowano lipiec 2016 r.
47Budowa progów spowalniających na ulicy Wrzosowejzrealizowane czerwiec 2016 r.
46remont elewacji budynku przy ulicy Kościelnej 3zrealizowano czerwiec 2016 r.
45zakup ciagnika KUBOTA B1820zrealizowano maj 2016 r.
44Wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ew.7 obr. 11zrealizowano maj 2016 r.
43Remont chodnika ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia - Sosnowazrealizowano maj 2016 r.
42montaz masztów flagowych 3 szt. w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiejzrealizowano kwiecień 2016 r.
41zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci ) u. Warszawska, ul. Bukowa, ul. Reymonta, Park Przyjaźni Polsko Węgierskiej i innezrealizowano kwiecień 2016 r.
40Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowychzrealizowano kwiecień 2016 r.
39Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Tr?jmiasta Ogrod?wzrealizowano kwiecień 2016 r.
38Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeńzrealizowano kwiecień 2016 r.
37Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (tj. gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna), (dalej PTO) oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznychzrealizowano kwiecień 2016 r.
36Wykonanie 2 projektów pochylni dla osób z niepełnosprawnościami do budynków urzyteczności publicznej zrealizowano luty 2016 r.
35wykonanie wyniesionych skrzyżowań w ulicy Myśliwskiej z ulicą Helenowską i ulicą Błońską w Podkowie Leśnejzrealizowano grudzień 2015 r.
34Remont rowu Rs 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia Rowu Rs 11/18 w Podkowie Leśnejzrealizowano grudzień 2015 r.
33pielegnacja drzew - ponad 260 szt., krzewów i cięcia sanitarne w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego zrealizowano grudzień 2015 r.
32montaż elementów monitoringu wizyjnego w centrum miastazrealizowano grudzień 2015 r.
31częsciowa naprawa nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkół Samorządowychzrealizowano listopad 2015 r.
30wykonanie remontu łazienki ( I piętro) w Zespole Szkół Samorządowych zrealizowano listopad 2015 r.
29wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Podleśna - 11 Listopadazrealizowano listopad 2015 r.
28zakup i montaż domków narzedziowych dla lokatorów domów komunalnych przy ul. Jaskółczej i Orlejzrealizowano listopad 2015 r.
27Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej - remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek, mała architektura)zrealizowano listopad 2015 r.
26konserwacja row?w melioracyjnych i czyszczenie stawu w Parku Miejskimzrealizowano październik 2015 r.
25Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej - szata roślinna.zrealizowano październik 2015 r.
24Przebudowa ul. Akacjowej na odcinku ul. Wschodnia - u. Sosnowazrealizowano październik 2015 r.
23Przebudowa ul. Bukowej na odcinku ul. Grabowa - ul. Podleśna wraz z elementami spowolnienia ruchu na całej długości ul. Bukowejzrealizowano wrzesień 2015 r.
22Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnejzrealizowano wrzesień 2015 r.
21Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej - budownictwo komunalnezrealizowano wrzesień 2015 r.
20budowa progów spowalniających na ulicy Reymontazrealizowano sierpień 2015 r.
19Naprawa i zabezpieczenie ścian budynku Zespołu Szkół Samorządowych zrealizowano sierpień 2015 r.
18Remont oraz przebudowa nawierzchni betonowych na dziedzińcu przedszkolazrealizowano sierpień 2015 r.
17wymiana częsci okien w budynku U.M.zrealizowano lipiec 2015 r.
16wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Wschodnia - Jaworowazrealizowano lipiec 2015 r.
15projekt zamienny do projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji parku Przyjaźni Polsko Węgierskiejzrealizowano lipiec 2015 r.
14Wykonanie nasadzeń w pasie dorgowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowska do ul. Głównej zrealizowano czerwiec 2015 r.
13Wykonanie mapy cmentarza komunalnego z naniesionymi grobami oraz naniesienie numerów grobów na w/w mapę, także wprowadzenie do systemu elektronicznegozrealizowano czerwiec 2015 r.
12Projekt - progów spowalniakących w ulicy Jałowcowej zrealizowano czerwiec 2015 r.
11Wykonanie opracowania części technicznej dot. budowy zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnejzrealizowano maj 2015 r.
10wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na betonowych opaskach przy budynku Przedszkola Miejskiego zrealizowano maj 2015 r.
9Projekt - progów spowalniających w ulicy Reymonta zrealizowano maj 2015 r.
8Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównejzrealizowano kwiecień 2015 r.
7Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (od ul. Lipowej - do 40 m za ul. Grabową)zrealizowano kwiecień 2015 r.
6Projekt - progów spowalniających w ulicy Bukowej na odcinku ul. Grabowa – ul. Podleśnazrealizowano kwiecień 2015 r.
5Wymiana orynnowania na budynku Przedszkola Miejskiego i. Krasnala Hałabały przy ul. Głównej 6/8 w Podkowie Leśnejzrealizowano kwiecień 2015 r
4Wykonanie opracowania dotyczącego remontu odtworzeniowego wejścia głównego do budynku oraz tarasów przy wejściu głównym w Przedszkolu Miejskim zrealizowano marzec 2015 r.
3projekt wykonawczy napraw uszkodzeń obudów ścian g-k i tynków ścian murowanych oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami w budynku Zespołu Szkół Samorządowychzrealizowano marzec 2015 r.
2wycinka i pielegnacja drzew, krzewów w związku z rewitalizacją Parku Przyjażni Polsko Wegierskiej zrealizowano marzec 2015 r.
1wykonanie i montaż 3 par drzwi w budynku Urzędu Miasta zrealizowano luty 2015 r.

 

Sprawdź również

Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Poprzednia wersja serwisu podkowalesna.pl znajduje siętutaj.
+ +