Strona Główna / Bez kategorii / Inwestycje: kadencja 2014-2018

Inwestycje: kadencja 2014-2018

  

2017

 
lp nazwa zadaniaetap realizacjiUwagi
157przebudowa stawu w Parku Miejskim - I etap
156dodatkowa furtka, chodnik i schodki wyjściowe z terenu MOK na ulicę Iwaszkiewicza
155odwodnienie spustów deczowych przy budynku nr 23 Jana Pawła II - Hel
154remont elewacji, wymiana okien, izolacja piwnic i fundamentów budynku komunalnego na ulicy Jaworowej 13
153remont elewacji wraz z wymianą okien i elementami termomodernizacji budynku Urzędu Miasta
152nowe ogrodzenie LO Wiewiórki - boisko do kosza
151montaż 32 nowych punktów oświetlenia na terenie miasta
150projekt przebudowy ulicy Miejskiej/Lotniczej
149opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sójek
148Budowa tras rowerowych - odcinek PL5 - ul. Rysia w kierunku Bobrowej
147Budowę tras rowerowych - odcinek PL2 - Parów Sójek – WKD Główna,
146Budowę tras rowerowych - odcinek PL4 - ul. Bukowa -Modrzewiowa - Akacjowa i Jelenia-Bobrowa
145Budowa tras rowerowych - oinek PL3 - wzdłuż ul. Jeleniej
144Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Główna - ul. Podleśna
143zaprojektowanie kablowej instalacji oświetlenia ulicznego oraz skablowanie linii napowietrznych niskiego napięcia w ulicach Topolowej i Jodłowej
142zaprojektowanie kablowej instalacji oświetlenia ulicznego oraz skablowanie linii napowietrznych niskiego napięcia w ulicacy Iwaszkiewicza
141zaprojektowanie kablowej instalacji oświetlenia ulicznego oraz skablowanie linii napowietrznych niskiego napięcia w ulicach Kwiatowej (z podziałem na dwa odcinki)
140Zaprojektowanie kablowej instalacji oświetlenia ulicznego oraz skablowanie linii napowietrznych niskiego napięcia w ulicy Modrzewiowej (Jana Pawła - Sosnowa)w trakcie realizacji
139 Projekt techniczny przebudowyi ul. Sokolej
138 Projekt techniczny przebudowy ul. Zachodniej
137Projekt techniczny przebudowy ul. Gołębiej na odc. od ul. Warszawska – DW 719 do ul. Zachodniej
136Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż trasy 719 - odc. ul. Grodziska - ul. Wilsona
135Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszego i trasy rowerowej w Alei Lipowejw trakcie realizacji
134Wykonanie dokumentacji projetowej końcówki ul.Iwaszkiewiczaw trakcie realizacji
133projekt techniczny oświetlenia i kablowanie linii nn na terenie Parku Miejskiegow trakcie realizacji
132wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Samorządowychw trakcie realizacji
131projekt budynku usługowo-administracyjnego i zagospodarowanie dwuch działek położonych przy ul. Jeleniejw trakcie realizacji
130wymiana wodomierzy na terenie Miasta Podkowa Lesbna w trakcie realizacji
129wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego oraz okreslenie technologii wykonania remontu ulicy Lotniczej odc. Brwonowska - Głowna (około 200m) i ul. Jeleniej na odc. Głowna - waschodnia (około 600m) w Mieście podkwoa Lesna
128Projekty przebudowy ulicy Sarniejw trakcie realizacji
127Projekty przebudowy ulicy Helenowskiej (Brwinowska-Jelenia)
126Projekty przebudowy ulicy Błońskiej (Brwinowska-Jelenia)
125Projekty przebudowy ulicy Kukułek
124Projekty przebudowy ulicy Wróbla(Sokola-Jaskółcza)
123Projekty przebudowy ulicy Szpaków
122Projekty przebudowy ulicy Warszawskiej w trakcie realizacji
121Młodzierzowa strefa aktywności - zestaw urządzeń do ćwiczeń
120nowe oświetlenie świąteczne 32 elementy i ozdoba
119 dokumentacja projektowa kablowej instalacji oświetlenia oraz skablowania linii (nN) na terenie parku Miejskiegow trakcie realizacji
118Przebudowa ul. Storczyków na odcinku od ul. Jana Pawła II do ulicy Kwiatowej w Podkowie Leśnejw trakcie realizacji
117wykonanie zamiennej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla przebudowy ul. Kwiatowej w trakcie realizacji
116Przebudowa ul. Cichej na odcinku ul. Bukowej do ul. Leśnej w Podkowie Leśnej. Wykonanie projektu przebudowy ul. Cichej, projektu organizacji ruchu oraz szczegółowych specyfikacji technicznychw trakcie realizacji
115rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej - tereny nie parkowe 1550 szt. drzeww trakcie realizacji
114rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej - Park Miejski 2200 drzeww trakcie realizacji
113monitoring wizyjny miejski - projekt, stacja monitorowania, serwerownia, część kamerw trakcie realizacji
112budowa toalety miejskiej na terenie P&R
111opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień - budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz budynek Miejskiej Biblioteki Publicznejzrealizowano listopad 2017
110opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia i monitoringu terenu P&Rw trakcie realizacji
109budowa P&R - część drogowaw trakcie realizacji
108wykonanie przyłączy wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do toalety miejskiej przy ul. Brwinowskiej przy Stacji WKD Podkowa Leśna Główna . zrealizowano listopad 2017
107nasadzenia roślinności w pasie ulicy Reymonta i na rondzie Bukowa/Lipowa/Topolowa/Sosnowazrealizowano październik 2017 r.
106wykonanie dodatkowego wejścia do budynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnychzrealizowano październik 2017 r.
105Przebudowa ulicy Głównej na odcinku Lotnicza-Błońskazrealizowano październik 2017 r.
104Wykonanie przebudowy przepustu w ul.Modrzewiowejzrealizowano październik 2017 r.
103Projekt techniczny przebudowy ul. Sosnowej (Bukowa-Akacjowa)zrealizowano październik 2017 r.
102Projekt techniczny przebudowy ul. Grabowejzrealizowano październik 2017
101wykonanie wiaty rowerowej przy Zespole Szkół Samorzadowych ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej zrealizowano wrzesień 2017
100Projekt techniczny przebudowy ul. Topolowejzrealizowano sierpień 2017
99Projekt techniczny przebudowy ul.Głogów (Sasanek-Irysowa)zrealizowano sierpień 2017
98Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia przepustu w ul.Modrzewiowejzrealizowano sierpień 2017
97Wykonanie badań nosności nawierzchni ul.Lotniczej i Jeleniejzrealizowano sierpień 2017
96budowa boiska do gry w bulezrealizowano lipiec 2017 r
95Przebudowa węzła drogowego ulic Bukowej, Al.. Lipowej, Topolowej i Sosnowej (rondo)zrealizowano lipiec 2017 r
94przebudowa ulicy Kwiatowej i Paproci na odcinku od ul.Wrzosowej do granicy miastazrealizowano lipiec 2017
93Projekt techniczny przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku Paproci Parkowazrealizowano - czerwiec 2017
92 Projekty przebudowy ulic Mickiewiczazrealizowano - czerwiec 2017
91 Projekty przebudowy ulicy Ejsmondazrealizowano czerwiec 2017 r
90Projekt techniczny przebudowy ul. Lipowejzrealizowano czerwiec 2017
89Projekt traktu rowerowego ul Sosnowa- ul.Myśliwskazrealizowano czerwiec 2017
88Projekt techniczny przebudowy ul. Storczyków (Jana Pawła II - Kwiatowa)zrealizowano czerwiec 2017
87Projekt techniczny przebudowy ul. Cichej (Bukowa- Leśna)zrealizowano czerwiec 2017
86Wykonanie monitoringu w budynku Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring wizyjny miasta."zrealizowano czerwiec 2017
85zakup i dostawa nakładek dwukierunkowych zrealizowano czerwiec 2017
84Projekt techniczny przebudowy ul. Modrzewiowejzrealizowano czerwiec 2017
83Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej na odcinku Bobrowa-Błońska zrealizowano czerwiec 2017
82Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej na odcinku od ulicy Sosnowej do ulicy Myśliwskiej zrealizowano czerwiec 2017
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwiniezrealizowano maj 2017 r.
81Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu (progi zwalniające, strefa 30km/h) w ul.Akacjowej na odcinku Jana Pawła II -Wschodnia zrealizowano -maj 2017
80przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul.Miejskiej do ul.Błońskiej ( nakładka asfaltowa, wyniesione skrzyżowanie z ul.Miejską)zrealizowano - maj 2017
79Projekt techniczny przebudowy ul. Kościelnejzrealizowana maj 2017
78przebudowa ulicy Iwaszkiewiczazrealizowano kwiecień 2017
77przebudowa ul. Reymonta - na odc. ul. Żeromskiego - ul. Słowackiego zrealizowano kwiecień 2017
76Projekt techniczny przebudowy ul. Głównejzrealizowano luty 2017
  

2016

 
lpNazwa zadaniaEtap realizacjiUwagi
wymiana sprzętu komputerowego w UMzrealizowano grudzień 2016 r.
75Zakup i dostarczenie wodomierzy domowych jednostrumieniowych przystosowanych do zamontowania nakładki dwukierunkowej umożliwiajacej zdalny odczyt-1200 szt
zrealizowano grudzień 2016 r.
74Wykonanie koncepcji zagospodarowania dwóch działek usługowych położonych przy ul. Jeleniej w Mieście Podkowa Leśnazrealizowano grudzień 2016 r.
73zakup i montaż kotła gazowego dla budynku UMzrealizowano grudzień 2016 r.
72 wykonanie zamiennego projektu budowalno- wykonawczego przebudowy zboirnika wodnego na rzece Niwka ( Rów RS-110) w Podkowie Leśnejzrealizowano grudzień 2016 r.
71projekt organizacji ruchu i projekt spowalniaczy - ulica Akacjowazrealizowano grudzień 2016 r.
70Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Zachodnia - Parów Sójekzrealizowany grudzień 2016
69wykonanie remontu łazienki ( parter) w Zespole Szkół Samorządowych zrealizowano grudzień 2016 r.
68kablowanie linii napowietrznej 15kV ul.Akacjowa, Topolowa i Reymontazrealizowano grudzień 2016 r.
67pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta - 194 szt.zrealizowano grudzień 2016 r.
66Modernizacja istniejącego oswietlenia na cmentarzuzrealizowano grudzień 2016 r.
65Modernizacja oświetlenia elektrycznego -wymiana 999 szt opraw ulicznych zrealizowano grudzień 2016 r.
64pielegnacja drzew, krzewów i cięcia sanitarne w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego - ok. 1910 drzewzrealizowano listopad 2016 r.
63naprawa i uszczelnienie dachu w budynku Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20zrealizowano w listopadzie 2016 r
62mała architektura w mieście 20 koszy, 10 ław i 4 ławki z oparciami, 15 stojaków rowerowych oraz 27 słupków ulicznychzrealizowano listopad 2016 r.
61Projekt techniczny przebudowy węzła drogowego ulic Bukowej, Al.. Lipowej, Topolowej i Sosnowejzrealizowany listopad 2016 r.
60Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśnazrealizowano październik 2016 r.
59Wykonanie wraz z montażem drzwii stalowych zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnejzrealizowano październik 2016 r.
58Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Głównej w Mieście Podkowa Leśna - na odc. Około 370 mb od ul. Miejskiej do cmentarza.zrealizowano październik 2016 r.
57przebudowa ul. Bukowej - odc. ul. Lipowa - ul. Reymontazrealizowano październik 2016 r.
56wykonanie alejek na terenie cmentarzazrealizowano październik 2016 r.
55budowa progów spowalniakących w ulicy Jałowcowej zrealizowane październik 2016 r.
54Wykonanie oświetlenia awaryjnego (ewakułacyjnego) na korytarzu i klatce budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Błońskiejzrealizowano wrzesień 2016 r.
53przebudowa nawierzchni ulicy Jeleniej na odcinku Królicza Wiewiórekzrealizowano wrzesień 2016 r.
52Projekt techniczny przebudowy ul. Jodłowejzrealizowany sierpień 2016 r. oczekujemy na pozwolenie na budowę
51Projekt techniczny przebudowy ul. Reymonta - na odc. ul. Żeromskiego - ul. Słowackiego zrealizowany sierpień 2016 r.
50Projekt techniczny przebudowy ul. Bukowej - odc. ul. Lipowa - ul. Reymontazrealizowany sierpień 2016 r.
49wymiana elementów małej architektury - stojaki na rowery (Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Ogrod Matki i Dziecka) słupki - ul. Jana Pawła II - Podkowa Leśna Głównazrealizowano sierpień 2016 r.
48remont nawierzchni - nakładka asfaltowa, na ulicy Modrzewiowej - odc. Wschodnia Sosnowa zrealizowano lipiec 2016 r.
47Budowa progów spowalniających na ulicy Wrzosowejzrealizowane czerwiec 2016 r.
46remont elewacji budynku przy ulicy Kościelnej 3zrealizowano czerwiec 2016 r.
45zakup ciagnika KUBOTA B1820zrealizowano maj 2016 r.
44Wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ew.7 obr. 11zrealizowano maj 2016 r.
43Remont chodnika ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia - Sosnowazrealizowano maj 2016 r.
42montaz masztów flagowych 3 szt. w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiejzrealizowano kwiecień 2016 r.
41zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci ) u. Warszawska, ul. Bukowa, ul. Reymonta, Park Przyjaźni Polsko Węgierskiej i innezrealizowano kwiecień 2016 r.
40Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowychzrealizowano kwiecień 2016 r.
39Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodówzrealizowano kwiecień 2016 r.
38Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeńzrealizowano kwiecień 2016 r.
37Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (tj. gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna), (dalej PTO) oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznychzrealizowano kwiecień 2016 r.
36Wykonanie 2 projektów pochylni dla osób z niepełnosprawnościami do budynków urzyteczności publicznej zrealizowano luty 2016 r.
  

2015

 
lpNazwa zadaniaEtap realizacjiUwagi
35wykonanie wyniesionych skrzyżowań w ulicy Myśliwskiej z ulicą Helenowską i ulicą Błońską w Podkowie Leśnejzrealizowano grudzień 2015 r.
34Remont rowu Rs 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia Rowu Rs 11/18 w Podkowie Leśnejzrealizowano grudzień 2015 r.
33pielegnacja drzew - ponad 260 szt., krzewów i cięcia sanitarne w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego zrealizowano grudzień 2015 r.
32montaż elementów monitoringu wizyjnego w centrum miastazrealizowano grudzień 2015 r.
31częsciowa naprawa nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkół Samorządowychzrealizowano listopad 2015 r.
30wykonanie remontu łazienki ( I piętro) w Zespole Szkół Samorządowych zrealizowano listopad 2015 r.
29wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Podleśna - 11 Listopadazrealizowano listopad 2015 r.
28zakup i montaż domków narzedziowych dla lokatorów domów komunalnych przy ul. Jaskółczej i Orlejzrealizowano listopad 2015 r.
27Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej - remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek, mała architektura)zrealizowano listopad 2015 r.
26konserwacja rowów melioracyjnych i czyszczenie stawu w Parku Miejskimzrealizowano październik 2015 r.
25Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej - szata roślinna.zrealizowano październik 2015 r.
24Przebudowa ul. Akacjowej na odcinku ul. Wschodnia - u. Sosnowazrealizowano październik 2015 r.
23Przebudowa ul. Bukowej na odcinku ul. Grabowa - ul. Podleśna wraz z elementami spowolnienia ruchu na całej długości ul. Bukowejzrealizowano wrzesień 2015 r.
22Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnejzrealizowano wrzesień 2015 r.
21Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej - budownictwo komunalnezrealizowano wrzesień 2015 r.
20budowa progów spowalniających na ulicy Reymontazrealizowano sierpień 2015 r.
19Naprawa i zabezpieczenie ścian budynku Zespołu Szkół Samorządowych zrealizowano sierpień 2015 r.
18Remont oraz przebudowa nawierzchni betonowych na dziedzińcu przedszkolazrealizowano sierpień 2015 r.
17wymiana częsci okien w budynku U.M.zrealizowano lipiec 2015 r.
16wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Wschodnia - Jaworowazrealizowano lipiec 2015 r.
15projekt zamienny do projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji parku Przyjaźni Polsko Węgierskiejzrealizowano lipiec 2015 r.
14Wykonanie nasadzeń w pasie dorgowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowska do ul. Głównej zrealizowano czerwiec 2015 r.
13Wykonanie mapy cmentarza komunalnego z naniesionymi grobami oraz naniesienie numerów grobów na w/w mapę, także wprowadzenie do systemu elektronicznegozrealizowano czerwiec 2015 r.
12Projekt - progów spowalniakących w ulicy Jałowcowej zrealizowano czerwiec 2015 r.
11Wykonanie opracowania części technicznej dot. budowy zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnejzrealizowano maj 2015 r.
10wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na betonowych opaskach przy budynku Przedszkola Miejskiego zrealizowano maj 2015 r.
9Projekt - progów spowalniających w ulicy Reymonta zrealizowano maj 2015 r.
8Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównejzrealizowano kwiecień 2015 r.
7Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (od ul. Lipowej - do 40 m za ul. Grabową)zrealizowano kwiecień 2015 r.
6Projekt - progów spowalniających w ulicy Bukowej na odcinku ul. Grabowa – ul. Podleśnazrealizowano kwiecień 2015 r.
5Wymiana orynnowania na budynku Przedszkola Miejskiego i. Krasnala Hałabały przy ul. Głównej 6/8 w Podkowie Leśnejkwiecień 2015 r
4Wykonanie opracowania dotyczącego remontu odtworzeniowego wejścia głównego do budynku oraz tarasów przy wejściu głównym w Przedszkolu Miejskim zrealizowano marzec 2015 r.
3projekt wykonawczy napraw uszkodzeń obudów ścian g-k i tynków ścian murowanych oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami w budynku Zespołu Szkół Samorządowychzrealizowano marzec 2015 r.
2wycinka i pielegnacja drzew, krzewów w związku z rewitalizacją Parku Przyjażni Polsko Wegierskiej zrealizowano marzec 2015 r.
1wykonanie i montaż 3 par drzwi w budynku Urzędu Miasta zrealizowano luty 2015 r.

Sprawdź również

Rusza trzecia edycja budżetu partycypacyjnego!

Od 23 kwietnia do 18 maja 2018 r. można składać propozycje projektów w kolejnej odsłonie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna