Ważne:

 nazwa zadaniaetap realizacjiUwagi

2017

„Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów).
- Odcinek PL1: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej”.
ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy / inwestycja uzuskała dofinansowanie
„Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów): PL2 – odcinek Parów Sójek – WKD Głowna; PL3 – odcinek wzdłuż Jeleniej; PL4 – odcinek Bukowa – Modrzewiowa – Akacjowa i Jelenia – Bukowa; PL5 – odcinek Rysia w kierunku Bobrowejw trakcie realizacji / inwestycja uzuskała dofinansowanie
Nowe oświetlenie świąteczne 32 elementy i ozdoba
Młodzierzowa strefa aktywności - zestaw urządzeń do ćwiczeń
Budowa Park & Ride w trakcie realizacji, Miasto otrzymało dofinansowanie zewnętrzne na realizację
„Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych UM Podkowa Leśna”w trakcie realizacji / do 31.12.2018 r.
Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszego i trasy rowerowej w Alei Lipowejw trakcie realizacji
Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Główna - ul. Podleśnaw trakcie realizacji
Projekty przebudowy ulicy Wróbla(Sokola-Jaskółcza)w trakcie realizacji
Projekty przebudowy ulicy Kukułekw trakcie realizacji
„Wykonanie stacjonarnego systemu do zdalnego odczytu 1200 wodomierzy wraz z dostawą, montażem urządzeń do odczytu oraz usługą zdalnego odczytu wodomierzy do dnia 31.12.2022 r. dla Miasta Podkowa Leśna.”w trakcie realizacji
„Wymiana wodomierzy na terenie Miasta Podkowa Leśna: Zadanie nr 1 – wymiana wodomierzy do 600 szt. na terenie Miasta Podkowa Leśna od drogi wojewódzkiej 719 do torów kolejowych WKD; Zadanie nr 2 – wymiana wodomierzy do 600 szt. na terenie Miasta Podkowa Leśna od torów kolejowych WKD do granic miasta.”w trakcie realizacji
Przebudowa ulicy Storczyków na odckinku od ulicy Jana Pawła II do ul. Kwiatowej w Podkowie Leśnejw trakcie realizacji
Wykonanie dokumentacji projetowej końcówki ul.Iwaszkiewiczaw trakcie realizacji
Ogrodzenie boiska przy ul. Wiewiórek.w trakcie realizacji
Wiata rowerowa 2 szt. - Budźet Obywatelski – Szkoła samorządowa.w trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowy ul. Gołębiej na odc. od ul. Warszawska – DW 719 do ul. Zachodniejw trakcie realizacji
Strefa Aktywności dla młodzieży Street Workout – Budżet Obywatelski – MOK ul. Świerkowa w trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowyi ul. Sokolej w trakcie realizacji
projekt techniczny oświetlenia i kablowanie linii nn na terenie Parku Miejskiegow trakcie realizacji
Projekty przebudowy ulicy Warszawskiej (Brwinowska-Słowicza)w trakcie realizacji
Projekty przebudowy ulicy Wróbla(Sokola-Jaskółcza)
Projekty przebudowy ulicy Kukułek
Projekty przebudowy ulicy Błońskiej (Brwinowska-Jelenia)w trakcie realizacji
Projekty przebudowy ulicy Helenowskiej (Brwinowska-Jelenia)w trakcie realizacji
Projekty przebudowy ulicy Sarniejw trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowy ul. Zachodniejw trakcie realizacji
projekt techniczny oświetlenia i kablowania linii nn ulic : Kwiatowa (Paproci- Parkowa) strona wschodnia, Iwaszkiewicza, Topolowa, Jodłowaw trakcie realizacji
projekt techniczny oświetlenia i kablowania linii nn uliy Modrzewiowejw trakcie realizacji
Projekty przebudowy ulicy Szpakóww trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku Paproci Parkowaw trakcie projektowania
Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej - tereny nie parkowe 1550 szt. drzew
Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej - Park Miejski 2200 drzew
Przebudowa ulicy Cichej na odcinku od ulicy Bukowej do ulicy Leśnej w Podkowie Leśnejw trakcie realizacji
Budowa toalety miejskiej na terenie P&Rw trakcie realizacji
Monitoring wizyjny miejski - projekt, stacja monitorowania, serwerownia, część kamerw trakcie realizacji
Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż trasy 719 - odc. ul. Grodziska - ul. Wilsonaw trakcie realizacji
Wykonanie przyłączy wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do toalety miejskiej przy ul. Brwinowskiej przy Stacji WKD Podkowa Leśna Główna 2017 r. listopad, zrealizowano
Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień - budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej2017 r. listopad, zrealizowano
nasadzenia roślinności w pasie ulicy Reymonta i na rondzie Bukowa/Lipowa/Topolowa/Sosnowa2017 r. październik, zrealizowano
Wykonanie dodatkowego wejścia do budynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych2017 r. październik, zrealizowano
Przebudowa ulicy Głównej na odcinku Lotnicza-Błońska2017 r. październik, zrealizowano
Wykonanie przebudowy przepustu w ul.Modrzewiowej2017 r. październik, zrealizowano
Projekt techniczny przebudowy ul. Sosnowej (Bukowa-Akacjowa)2017 r. październik, zrealizowano
Wykonanie wiaty rowerowej przy Zespole Szkół Samorzadowych ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej 2017 r. wrzesień, zrealizowano
Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Samorządowych2017 r. sierpień, zrealizowano - oczekujemy na pozwolenia na budowę
Projekt techniczny przebudowy ul. Grabowej2017 r. sierpień, zrealizowano
Projekty przebudowy ulicy Sasanek 2017 r. sierpień, zrealizowano
Projekt techniczny przebudowy ul.Głogów (Sasanek-Irysowa)2017 r. sierpień, zrealizowano
Projekt techniczny przebudowy ul. Topolowej2017 r. sierpień, zrealizowano
Wykonanie badań nosności nawierzchni ul.Lotniczej i Jeleniej2017 r. sierpień, zrealizowano
Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia przepustu w ul.Modrzewiowej2017 r. sierpień, zrealizowano
Budowa boiska do gry w bule2017 r. lipiec, zrealizowano
Przebudowa węzła drogowego ulic Bukowej, Al. Lipowej, Topolowej i Sosnowej (rondo)2017 r. lipiec, zrealizowano
Przebudowa ulicy Kwiatowej i Paproci na odcinku od ul.Wrzosowej do granicy miasta2017 r. lipiec, zrealizowano
Zakup i dostawa nakładek dwukierunkowych 2017 r. czerwiec, zrealizowano
Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej na odcinku od ulicy Sosnowej do ulicy Myśliwskiej 2017 r. czerwiec, zrealizowano
Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej na odcinku Bobrowa-Błońska2017 r. czerwiec, zrealizowano
Wykonanie monitoringu w budynku Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring wizyjny miasta."2017 r. czerwiec, zrealizowano
Projekt techniczny przebudowy ul. Modrzewiowej2017 r. czerwiec, zrealizowano
Projekt techniczny przebudowy ul. Storczyków (Jana Pawła II - Kwiatowa)2017 r. czerwiec, zrealizowano
Projekty przebudowy ulicy Mickiewicza2017 r. czerwiec, zrealizowano
Projekt techniczny przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku Paproci Parkowa2017 r. czerwiec, zrealizowano
Projekty przebudowy ulicy Cichej (Bukowa- Leśna)2017 r. czerwiec, zrealizowano
Projekt techniczny przebudowy ul. Lipowej2017 r. czerwiec, zrealizowano
Projekty przebudowy ulicy Ejsmonda2017 r. czerwiec, zrealizowano - brak zgody starosty grodziskiego
Projekt traktu rowerowego ul Sosnowa - ul.Myśliwska2017 r. czerwiec, zrealizowano
Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu (progi zwalniające, strefa 30km/h) w ul.Akacjowej na odcinku Jana Pawła II -Wschodnia 2017 r. maj, zrealizowano
Projekt techniczny przebudowy ul. Kościelnej2017 r. maj, zrealizowana
Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul.Miejskiej do ul.Błońskiej ( nakładka asfaltowa, wyniesione skrzyżowanie z ul.Miejską)2017 r. maj, zrealizowano
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie2017 r. maj, zrealizowano
Przebudowa ulicy Iwaszkiewicza2017 r. kwiecień, zrealizowano
przebudowa ul. Reymonta - na odc. ul. Żeromskiego - ul. Słowackiego 2017 r. kwiecień, zrealizowano
Projekt techniczny przebudowy ul. Głównej2017 r. luty, zrealizowano

2016

  
projekt i wykonanie nowego oświetlenia cmentarza2016 r. grudzień, zrealizowano
wykonanie remontu łazienki ( parter) w Zespole Szkół Samorządowych 2016 r. grudzień, zrealizowano
wymiana opraw oświetleniowych w mieście2016 r. grudzień, zrealizowano
pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta2016 r. grudzień, zrealizowano
Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Zachodnia - Parów Sójek2016 r. grudzień, zrealizowano - oczekujemy na pozwolenie na budowę
projekt organizacji ruchu i projekt spowalniaczy - ulica Akacjowa2016 r. grudzień, zrealizowano
kablowanie linii napowietrznej 15kV ul.Akacjowa, Topolowa i Reymonta2016 r. grudzień, zrealizowano
mała architektura w mieście 20 koszy, 10 ław i 4 ławki z oparciami2016 r. listopad, zrealizowano
naprawa i uszczelnienie dachu w budynku Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 202016 r. listopad, zrealizowano
Projekt techniczny przebudowy węzła drogowego ulic Bukowej, Al.. Lipowej, Topolowej i Sosnowej2016 r. listopad, zrealizowany
pielegnacja drzew, krzewów i cięcia sanitarne w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego - ok. 1800 drzew2016 r. listopad, zrealizowano
przebudowa ul. Bukowej - odc. ul. Lipowa - ul. Reymonta2016 r. październik, zrealizowano
Remont chodnika ul. Głownej na odcinku Miejska - Cmentarz2016 r. październik, zrealizowano
Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych2016 r. październik, zrealizowano
wykonanie z kostki alejek na terenie cmentarza2016 r. październik, zrealizowano
budowa progów spowalniakących w ulicy Jałowcowej 2016 r. październik, zrealizowane
przebudowa nawierzchni ulicy Jeleniej na odcinku Królicza Wiewiórek2016 r. wrzesień, zrealizowano
Przebudowa ulicy Kwiatowej i Paproci2016 r. 1- 15.09. - przygotowana dokumentacja i wniosek o dofinansowanie
Projekt techniczny przebudowy ul. Jodłowej2016 r. sierpień, zrealizowany. Oczekujemy na pozwolenie na budowę
wymiana elementów małej architektury - stojaki na rowery (Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Ogrod Matki i Dziecka) słupki - ul. Jana Pawła II - Podkowa Leśna Główna2016 r. sierpień, zrealizowano
Projekt techniczny przebudowy ul. Reymonta - na odc. ul. Żeromskiego - ul. Słowackiego 2016 r. sierpień, zrealizowany
Projekt techniczny przebudowy ul. Bukowej - odc. ul. Lipowa - ul. Reymonta2016 r. sierpień, zrealizowany
remont nawierzchni - nakładka asfaltowa, na ulicy Modrzewiowej - odc. Wschodnia Sosnowa 2016 r. lipiec, zrealizowano
Budowa progów spowalniających na ulicy Wrzosowej2016 r. czerwiec, zrealizowane
remont elewacji budynku przy ulicy Kościelnej 32016 r. czerwiec, zrealizowano
Remont chodnika ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia - Sosnowa2016 r. maj, zrealizowano
Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń2016 r. kwiecień, zrealizowano
zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci ) u. Warszawska, ul. Bukowa, ul. Reymonta, Park Przyjaźni Polsko Węgierskiej i inne2016 r. kwiecień, zrealizowano
Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów2016 r. kwiecień, zrealizowano
Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (tj. gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna), (dalej PTO) oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych2016 r. kwiecień, zrealizowano
Wykonanie 2 projektów pochylni dla osób z niepełnosprawnościami do budynków urzyteczności publicznej 2016 r. luty, zrealizowano

2015

  
pielegnacja drzew, krzewów i cięcia sanitarne w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego 2015 r. grudzień, zrealizowano
montaż elementów monitoringu wizyjnego w centrum miasta2015 r. grudzień, zrealizowano
wykonanie wyniesionych skrzyżowań w ulicy Myśliwskiej z ulicą Helenowską i ulicą Błońską w Podkowie Leśnej2015 r. grudzień, zrealizowano
Remont rowu Rs 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia Rowu Rs 11/18 w Podkowie Leśnej2015 r. grudzień, zrealizowano
częsciowa naprawa nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkół Samorządowych2015 r. listopad, zrealizowano
wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Podleśna - 11 Listopada2015 r. listopad, zrealizowano
zakup i montaż domków narzedziowych dla lokatorów domów komunalnych przy ul. Jaskółczej i Orlej2015 r. listopad, zrealizowano
wykonanie remontu łazienki ( I piętro) w Zespole Szkół Samorządowych 2015 r. listopad, zrealizowano
Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej - remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek, mała architektura)2015 r. listopad, zrealizowano
konserwacja rowów melioracyjnych i czyszczenie stawu w Parku Miejskim2015 r. październik, zrealizowano
Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej - szata roślinna.2015 r. październik, zrealizowano
Przebudowa ul. Akacjowej na odcinku ul. Wschodnia - u. Sosnowa2015 r. październik, zrealizowano
Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej2015 r. wrzesień, zrealizowano
Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej - budownictwo komunalne2015 r. wrzesień, zrealizowano
Przebudowa ul. Bukowej na odcinku ul. Grabowa - u. Podleśna wraz z elementami spowolnienia ruchu na całej długości ul. Bukowej2015 r. wrzesień, zrealizowano
Naprawa i zabezpieczenie ścian budynku Zespołu Szkół Samorządowych 2015 r. sierpień, zrealizowano
budowa progów spowalniających na ulicy Reymonta2015 r. sierpień, zrealizowano
Remont oraz przebudowa nawierzchni betonowych na dziedzińcu przedszkola2015 r. sierpień, zrealizowano
wymiana częsci okien w budynku U.M.2015 r. lipiec, zrealizowano
projekt zamienny do projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej2015 r. lipiec, zrealizowano
wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Wschodnia - Jaworowa2015 r. lipiec, zrealizowano
Wykonanie nasadzeń w pasie dorgowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowska do ul. Głównej 2015 r. czerwiec, zrealizowano
Projekt - progów spowalniakących w ulicy Jałowcowej 2015 r. czerwiec, zrealizowano
Wykonanie mapy cmentarza komunalnego z naniesionymi grobami oraz naniesienie numerów grobów na w/w mapę, także wprowadzenie do systemu elektronicznego2015 r. czerwiec, zrealizowano
Projekt - progów spowalniających w ulicy Reymonta 2015 r. maj, zrealizowano
wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na betonowych opaskach przy budynku Przedszkola Miejskiego 2015 r. maj, zrealizowano
Wykonanie opracowania części technicznej dot. budowy zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej2015 r. maj, zrealizowano
Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (od ul. Lipowej - do 40 m za ul. Grabową)2015 r. kwiecień, zrealizowano
Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej2015 r. kwiecień, zrealizowano
Projekt - progów spowalniających w ulicy Bukowej na odcinku ul. Grabowa – ul. Podleśna2015 r. kwiecień, zrealizowano
wycinka i pielegnacja drzew, krzewów w związku z rewitalizacją Parku Przyjażni Polsko Wegierskiej 2015 r. marzec, zrealizowano
Wykonanie opracowania dotyczącego remontu odtworzeniowego wejścia głównego do budynku oraz tarasów przy wejściu głównym w Przedszkolu Miejskim 2015 r. marzec, zrealizowano
Projekt wykonawczy napraw uszkodzeń obudów ścian g-k i tynków ścian murowanych oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami w budynku Zespołu Szkół Samorządowych2015 r. marzec, zrealizowano
Wykonanie opracowania dotyczącego remontu odtworzeniowego wejścia głównego do budynku oraz tarasów przy wejściu głównym w Przedszkolu Miejskim 2015 r. marzec, zrealizowano
Projekt wykonawczy napraw uszkodzeń obudów ścian g-k i tynków ścian murowanych oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami w budynku Zespołu Szkół Samorządowych2015 r. marzec, zrealizowano
Wycinka i pielegnacja drzew, krzewów w związku z rewitalizacją Parku Przyjażni Polsko Wegierskiej 2015 r. marzec, zrealizowano
Wykonanie i montaż 3 par drzwi w budynku Urzędu Miasta 2015 r. luty, zrealizowano

Sprawdź również

Ankieta

 
 

MENU

Podkowa Leśna