Ważne:
Strona Główna / Bez kategorii

Bez kategorii

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” – jak działamy?

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy podział statystyczny województwa mazowieckiego, który wyznaczył metropolię warszawską obejmującą Warszawę oraz 69 otaczających ją gmin wchodzących w skład dziewięciu powiatów. W związku z powyższym pojawiły się nowe uwarunkowania rozwojowe, a przed samorządami stoi wielkie wyzwanie wspólnego budowania harmonijnie rozwijającej się metropolii.  Jednym z narzędzi …

Czytaj więcej »

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do aplikowania do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Do konkursu mogą aplikować m.in. organizacje pozarządowe z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 …

Czytaj więcej »

WKD wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych

Od dnia 1 lutego 2020 r. będą obowiązywały nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Podwyżka spowodowana jest wzrostem kosztów usług świadczonych przez WKD. Osoby, które kupiły bilety okresowe przez dniem 01.02.2020 r. mogą z nich korzystać do końca terminu wskazanego na bilecie. Podróżni, którzy …

Czytaj więcej »

„Puchar Króla” – turniej piłki ręcznej po raz trzeci

To już można nazwać tradycją w Podkowie Leśnej. W sobotę, 18 stycznia, po raz trzeci odbył się turniej piłki ręcznej „Puchar Króla” dla uczniów szkół podstawowych. W rywalizacji wzięły udział cztery szkoły: SP nr 6 z Grodziska Maz, SP z Michałowic, SP nr 2 z Podkowy Leśnej (KIK) i oczywiście …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 15 stycznia 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – zakończono zbieranie uwag

Proces sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna wkroczył w kolejną fazę. Wszystkie organy i instytucje, które są ustawowo uprawnione do uzgadniania i opiniowania projektu Studium, pozytywnie wypowiedziały się na temat treści dokumentu. Dla Burmistrza Miasta oraz zespołu projektantów było to zielone światło dla zaprezentowania projektu mieszkańcom. …

Czytaj więcej »

Wystawa „NASZE BOJOWNICE. 100-LECIE PRAW WYBORCZYCH POLEK” – Podkowiańskie Liceum nr 60 zaprasza

Dom Spotkań z Historią już na licealnym parkanie. Na planszach możemy zobaczyć ówczesne ulotki, plakaty, ogłoszenia i wycinki z prasy kobiecej. Zapraszamy do poznania barwy walki o równouprawnienie, trójzaborowe zjazdy „sióstr ponad podziałami” i pierwsze polskie posłanki. Wystawa po raz pierwszy eksponowana jest na parkanie od ulicy Zamkowej (szkolne boisko) …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna