Ważne:
Strona Główna / Mariusz Pietrzak (strona 40)

Mariusz Pietrzak

Posiedzenie Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

herb Miasta Podkowa Leśna

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA POSIEDZENIE DORAŹNEJ KOMISJI RADY DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ ODBĘDZIE SIĘ 11 MARCA 2013 r. o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, GALERIA, ul. Świerkowa 1

Czytaj więcej »

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Między 25 lutego, a 2 marca 2013 r. każdy zainteresowany może zgłosić się o poradę m.in. do adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, policjantów, czy kuratorów sądowych i komorników. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa …

Czytaj więcej »

Nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi

Stan obowiązujący od 1 maja 2019 r.  Rada Miasta  na sesji 14 marca br. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami (analizami, wyliczeniami itd.) oraz dyskusji radni przyjęli, że zasadna będzie zmiana formy opłaty dotychczasowej liczonej od osoby na opłatę …

Czytaj więcej »

Debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie Podkowy Leśnej

W dniu 25 lutego 2013 roku w Pałacyku Kasynie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa, której organizatorem był kierownik miejscowego posterunku Policji, a w której uczestniczył m.in. Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim. Na spotkaniu obecna była również Pani Burmistrz oraz liczna grupa mieszkańców. Wymiana informacji służyła wypracowywaniu wspólnych metod …

Czytaj więcej »

Instytucje pomocowe dla mieszkańców Podkowy Leśnej zgłaszających problemy uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień w Pruszkowie Pruszków (Tworki) ul. Partyzantów 4 czynny w dniach: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 9.30 – 11.00 tel. 22 758 68 09   Poradnia Uzależnień w Pruszkowie Pruszków ul. Kraszewskiego 18 czynna od poniedziałku do piątku w godz. od  9.00 do 17.00 tel. 22 758 84 11 …

Czytaj więcej »

Wnioski z diagnozy zagrożeń społecznych Podkowy Leśnej

Zgodnie z wnioskiem Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta sformułowanym na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2012 r. poniżej przedstawiamy najważniejsze problemy, które zostały ujawnione w DIAGNOZIE LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH PODKOWY LEŚNEJ w obszarze uzależnień. Zdefiniowane problemy dotyczą nadmiernego spożycia alkoholu, przemocy w rodzinie, zażywania narkotyków i …

Czytaj więcej »

Spotkanie z cyklu Akademia Myśli i Dźwięku poświęcone pamięci Jarosława Iwaszkiewicza w 33. rocznicę śmierci Pisarza

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w StawiskuPodkowa Leśna, ul. Gołębia 1, www.stawisko.pl zaprasza w niedzielę, 3 marca 2013, o godzinie 17.00 na spotkanie z cyklu Akademia Myśli i Dźwięku poświęcone pamięci Jarosława Iwaszkiewicza w 33. rocznicę śmierci Pisarza w programie:spotkanie z dr. Radosławem Romaniukiem – autorem książki Inne życie. …

Czytaj więcej »

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

herb Miasta Podkowa Leśna

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ 5 MARCA 2013 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, PAŁACYK

Czytaj więcej »

Posiedzenie Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

herb Miasta Podkowa Leśna

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ 28 LUTEGO 2013 r. o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, PAŁACYK

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content