Ważne:
Strona Główna / Mariusz Pietrzak (strona 21)

Mariusz Pietrzak

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

herb Miasta Podkowa Leśna

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJPOSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ1 KWIETNIA 2014 r. o godz. 18.30w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej,ul. Jana Pawła II 20 /sala konferencyjna/

Czytaj więcej »

Wyniki konkursów na dotacje

Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej   Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych w zakresie kultury …

Czytaj więcej »

Podkowa Leśna na podium!

Z przyjemnością informujemy, że na Turnieju „Mazovia” Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych, który odbył się 22 marca 2014 r. sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej, przy ul. Jana Pawła II 20 reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Podkowy Leśnej zajęła wysokie, drugie miejce. …

Czytaj więcej »

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

herb Miasta Podkowa Leśna

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ 25 MARCA 2014 r. o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 /sala konferencyjna/

Czytaj więcej »

XL Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

herb Miasta Podkowa Leśna

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji Sesja odbędzie się 3 kwietnia 2014  r. o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum …

Czytaj więcej »

Posiedzenie Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

herb Miasta Podkowa Leśna

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA POSIEDZENIE DORAŹNEJ KOMISJI RADY DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ ODBĘDZIE SIĘ 26 marca 2014 r. o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, GALERIA, ul. Świerkowa 1

Czytaj więcej »

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

herb Miasta Podkowa Leśna

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ 24 marca 2014 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41

Czytaj więcej »

Komunikat Policji w sprawie oszustw metodą na „wnuczka”

Szanowni Państwo, Z całego kraju docierają sygnały o zagrożeniach, jakich w swoim codziennym życiu doświadczają osoby w podeszłym wieku. Niebezpiecznych sytuacji, w których pokrzywdzone są osoby starsze, szczególnie mieszkające samotnie, nie brakuje również na terenie powiatu grodziskiego. Jednym z nich są oszustwa metodą na „wnuczka” czy innego „krewnego”. Metoda działania …

Czytaj więcej »

Rada Miasta Podkowy Leśnej powołała nowy skład Komisji Rewizyjnej

herb Miasta Podkowa Leśna

Na sesji Rady Miasta w dniu 13 marca 2014 r. powołano nowy skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej. Do pracy w Komisji zgłosiły się radne: Helena Skowron, Anna Dobrzyńska-Foss,  Anna Łukasiewicz oraz radni: Bogusław Jestadt i Maciej Foks. Przewodniczącą Komisji została Anna Łukasiewicz. Anna Lorens Biuro Rady Miasta

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content