Marta Gerek – Podkowa Leśna http://podkowalesna.pl Miasto-Ogród Thu, 31 Oct 2019 16:36:59 +0000 pl-PL hourly 1 4,5 mln zł dotacji unijnych na projekty edukacyjne w metropolii warszawskiej http://podkowalesna.pl/miasto-ogrod/miasto-ogrod-aktualnosci/45-mln-zl-dotacji-unijnych-na-projekty-edukacyjne-w-metropolii-warszawskiej/ Fri, 18 Oct 2019 15:25:41 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=41606 Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy. Zachęcamy organy prowadzące szkoły, placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne  i podmioty posiadające co najmniej 3 – letnie doświadczenie w …

Artykuł 4,5 mln zł dotacji unijnych na projekty edukacyjne w metropolii warszawskiej pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy.

Zachęcamy organy prowadzące szkoły, placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne  i podmioty posiadające co najmniej 3 – letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego do składania wniosków o dofinansowanie w konkursie na dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs przewiduje wsparcie przedsięwzięć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, począwszy od edukacji na poziomie podstawowym po edukację ponadpodstawową (ogólną).

Kluczowe kompetencje i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, czyli jakie?

Szansę na dofinansowanie mają projekty ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży m. in. w obszarach: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i porozumiewania się w językach obcych. Wspierane będą pomysły na kreowanie postaw/umiejętności, m.in. takich jak   innowacyjność, przedsiębiorczość, kreatywność, praca zespołowa, krytyczne myślenie . Osiągnięcie tych założeń będzie możliwe poprzez wdrożenie nowych eksperymentalnych form i programów nauczania, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz wyposażenie szkół/placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjne.

Jak otrzymać dotację?

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 31 października do 28 listopada br. Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu dostępny na www.omw.um.warszawa.pl oraz na www.funduszedlamazowsza.eu.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru metropolitalnego. Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, muszą być wzajemnie powiązane.

Srodki na edukacje spot

Artykuł 4,5 mln zł dotacji unijnych na projekty edukacyjne w metropolii warszawskiej pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
ROWEROWA NIEDZIELA http://podkowalesna.pl/sport-i-turystyka/sport-i-turystyka-aktualnoci/rowerowa-niedziela-8/ Thu, 11 Jul 2019 11:41:16 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=40648 Serdecznie zapraszamy na kolejną, już 6. wycieczkę rowerową. Tym razem odwiedzimy stolicę polskiego jabłka – Tarczyn.

Artykuł ROWEROWA NIEDZIELA pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Serdecznie zapraszamy na kolejną, już 6. wycieczkę rowerową.

Tym razem odwiedzimy stolicę polskiego jabłka – Tarczyn.

Artykuł ROWEROWA NIEDZIELA pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Projekt w ramach „małego grantu” http://podkowalesna.pl/ngo/org-pozarzdowe-aktualnoci/projekt-w-ramach-malego-grantu-13/ Mon, 10 Jun 2019 13:02:15 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=40384 W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 6 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-87 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji …

Artykuł Projekt w ramach „małego grantu” pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 6 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-87 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Wystawa ekslibrisu i grafiki Kazimierza Wiszniewskiego pn. „Miłe złego początki” – powstanie nowej kolekcji – studium przypadku”

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., 450 z późn. zm. treść oferty dostępna jest na BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi można składać do dnia 18 czerwca 2019 roku, do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, z dopiskiem „Mały grant – uwagi”.

Artykuł Projekt w ramach „małego grantu” pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Projekt w ramach „małego grantu” http://podkowalesna.pl/ngo/org-pozarzdowe-aktualnoci/projekt-w-ramach-malego-grantu-12/ Mon, 27 May 2019 12:28:32 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=40229 W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 15 kwietnia2019 roku Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-87 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania …

Artykuł Projekt w ramach „małego grantu” pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 15 kwietnia2019 roku Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-87 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Ekspozycja edukacyjna „Europa czy ją znamy”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., 450 z późn. zm. treść oferty dostępna jest na BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi można składać do dnia 3 czerwca 2019 roku, do godz. 18:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, z dopiskiem „Mały grant – uwagi”.

Artykuł Projekt w ramach „małego grantu” pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku – nabór III http://podkowalesna.pl/ngo/org-pozarzdowe-aktualnoci/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2019-roku-nabor-iii/ Mon, 27 May 2019 08:24:24 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=40212 Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku (nabór III): Zarządzenie-nr-50Pobierz

Artykuł Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku – nabór III pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku (nabór III):

Artykuł Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku – nabór III pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku – nabór II http://podkowalesna.pl/ngo/org-pozarzdowe-aktualnoci/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2019-roku-nabor-ii/ Wed, 08 May 2019 08:28:53 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=39918 Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku (nabór II): Zarządzenie nr 46 – wynikiPobierz

Artykuł Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku – nabór II pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku (nabór II):

Artykuł Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku – nabór II pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Skład osobowy Komisji Konkursowej http://podkowalesna.pl/ngo/org-pozarzdowe-aktualnoci/sklad-osobowy-komisji-konkursowej/ Tue, 07 May 2019 07:55:33 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=39900 Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.), oraz uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku …

Artykuł Skład osobowy Komisji Konkursowej pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.), oraz uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna powołał składy osobowe Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (nabór II).

Zarządzenia dostępne na stronie www.bip.podkowalesna.pl

Artykuł Skład osobowy Komisji Konkursowej pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Projekt w ramach „małego grantu” http://podkowalesna.pl/ngo/org-pozarzdowe-aktualnoci/projekt-w-ramach-malego-grantu-11/ Tue, 07 May 2019 07:47:55 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=39897 W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 15 kwietnia2019 roku Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-87 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania …

Artykuł Projekt w ramach „małego grantu” pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 15 kwietnia2019 roku Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-87 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „FACECI – widowisko teatralno-muzyczne”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., 450 z późn. zm. treść oferty dostępna jest na BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi można składać do dnia 15maja 2019 roku, do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, z dopiskiem „Mały grant – uwagi”.

Artykuł Projekt w ramach „małego grantu” pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej http://podkowalesna.pl/ngo/org-pozarzdowe-aktualnoci/komunikat-burmistrza-zglaszanie-osob-do-komisji-konkursowej-7/ Tue, 30 Apr 2019 13:48:21 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=39827 Informujemy, że 30 kwietnia 2019 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury …

Artykuł Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Informujemy, że 30 kwietnia 2019 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Artykuł Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Projekt w ramach „małego grantu” http://podkowalesna.pl/ngo/org-pozarzdowe-aktualnoci/projekt-w-ramach-malego-grantu-10/ Tue, 23 Apr 2019 12:25:57 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=39722 W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 16 kwietnia 2019 roku Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Pruszków, Koło nr 2 z siedzibą przy ul. Świerkowej 1, 05-87 …

Artykuł Projekt w ramach „małego grantu” pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 16 kwietnia 2019 roku Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Pruszków, Koło nr 2 z siedzibą przy ul. Świerkowej 1, 05-87 Podkowa Leśna, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Wyjazd wypoczynkowo- rehabilitacyjny emerytów z koła nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Podkowie Leśnej”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., 450 z późn. zm. treść oferty dostępna jest na BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi można składać do dnia 02.05.2019 roku, do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, z dopiskiem „Mały grant – uwagi”.

Artykuł Projekt w ramach „małego grantu” pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>