Ważne:
Strona Główna / bkrupa (strona 10)

bkrupa

(19.06.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się 19  czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1.Otwarcie posiedzenia. 2. Analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy …

Czytaj więcej »

(21.06.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 18.30 w  Zespole Szkół w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna) PORZĄDEK POSIEDZENIA: Otwarcie posiedzenia. Opiniowanie projektów uchwał, które tematycznie związane są z pracami Komisji. Przyjęcie protokołów z poprzednich …

Czytaj więcej »

(20.06.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1.  Otwarcie posiedzenia. 2.  Opiniowanie projektów uchwał, które tematycznie …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 7 czerwca 2017 r. o przedłużeniu terminu konsultacji projektu uchwały

komunikat

W związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 60/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna  przedłuża się termin prowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021 do dnia 19 …

Czytaj więcej »

WYNIKI REFERENDUM

Podajemy wyniki referendum przeprowadzonego w Podkowie Leśnej w dniu 4 czerwca 2017 r. Głosowanie trwało od godz. 7.00 do godz. 21.00. Uprawnionych do głosowania było 3206 osób. Głosy oddało 1356 osób, co stanowi 42,3 % uprawnionych do głosowania. Jednocześnie przekroczony został próg 30% uprawnionych do głosowania, który stanowi o ważności …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 1 czerwca 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi …

Czytaj więcej »

GŁOSOWANIE – NIEDZIELA – 4 CZERWCA 2017 R.

  Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę – 4 czerwca 2017 r. – w Podkowie Leśnej z inicjatywy mieszkańców zostanie przeprowadzone referendum gminne. W referendum zostaną postawione dwa pytania: „Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?”; „Czy jesteś za tym, aby …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 maja 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie PARK & RIDE w Mieście Podkowa Leśna   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi …

Czytaj więcej »

(01.06.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się   1 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1.   Otwarcie posiedzenia. 2.  Analiza finansowa działalności Centrum Kultury …

Czytaj więcej »

(05.06.2017) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 09.30 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 (sala ślubów). PORZĄDEK POSIEDZENIA: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie wniosku absolutoryjnego przez Komisję Rewizyjną. Sprawy rożne. Wolne wnioski. Zamkniecie posiedzenia.     Przewodnicząca …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna