Ważne:

bkrupa

Konsultacje projektu uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Ogłoszenie z dnia 21 września 2022 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content