Ważne:

bkrupa

Ogłoszenie o konsultacjach dwóch projektów uchwał (metoda i stawka opłaty za odpady, wzory deklaracji)

Ogłoszenie z dnia 5 listopada 2020 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. …

Czytaj więcej »

Dyżury zawieszone

Uprzejmie informujemy, że z powodu narastającego zagrożenia epidemicznego wywołanego COVID-19 od dnia 26 października 2020 r.  dyżury radnych zostają zawieszone. Do czasu wznowienia dyżurów zachęcamy do kontaktu mailowego  z radnymi (wykaz adresów mailowych) oraz kontaktu telefonicznego poprzez Biuro Rady Miasta (tel. 22 759 21 06). Adresy mailowe radnych (wg okręgów …

Czytaj więcej »

Zbigniew Bujak

Zbigniew Bujak (ur. w 1954 r.) – w lipcu 1980 r. był współorganizatorem strajku w jednym z wydziałów „Ursusa”. W sierpniu tego roku należał do założycieli Robotniczego KomitetuSolidarności ze Strajkującymi Robotnikami Wybrzeża. Od września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.W lutym 1981 r. wszedł w skład …

Czytaj więcej »

Ryszard Bugaj

Ryszard Bugaj (ur. w 1944 r.) – polityk, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, w latach 1993–1997 przewodniczący Unii Pracy, poseł na Sejm X, I i II kadencji. W 1980 przystąpił do „Solidarności”. Od września 1980 r. w „S”; członek Rady Programowo-Konsultacyjnej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna