Ważne:
Strona Główna / Bartosz Cegłowski

Bartosz Cegłowski

Dokumenty dotyczące projektu ustawy

Projekt ustawy druk 1259 Ustawa_metropolitalna_porownanie_2c Zachariasz – opinia o projekcie ustawy o ustroju m.st. Warszawy 2017 prof. J.Jagielski – Opinia prawna – nt. projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy – 22.03.2017-2 Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego ws. stwierdzenia …

Czytaj więcej »

Zaproszenie do wizji lokalnej w sprawie planowanego przetargu na wymianę wodomierzy 2017

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA Zaprasza wszystkich zainteresowanych planowanym przetargiem na  wymianę wodomierzy na terenie prywatnych nieruchomości w ilości ok 1000 szt.,  do zapoznania się z przedmiotem planowanego zamówienia:  Wymiana wodomierzy ma nastąpić w związku z wykonaniem systemu zdalnego odczytu.  Dla prawidłowego oszacowania kosztów wymiany, zostały wytypowane nieruchomości do przeprowadzenia wizji w …

Czytaj więcej »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PODKOWA LEŚNA W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST (ETERNIT)

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ww. produkty powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku. Koszty zabezpieczenia i przekazywania do utylizacji tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują. Miasto Podkowa Leśna chcąc wyjść naprzeciw swoim …

Czytaj więcej »

Czystsze powietrze

Kilka słów o zatruwaniu powietrza poprzez palenie odpadów!  Spalanie odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych,  jest główną przyczyną emisji trujących gazów i pyłów do atmosfery, które bardzo negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na nasze zdrowie. Zanieczyszczenia te powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe oraz choroby …

Czytaj więcej »

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.: Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 …

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna