Ważne:
Strona Główna / Administrator

Administrator

Ważne akty prawne dot. OP

http://www.pozytek.gov.pl – Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.ngo.pl – Portal organizacji pozarządowych http://www.mazovia.pl/ – Samorząd Województwa Mazowieckiego http://www.funduszngo.pl – Fundusz dla organizacji pozarządowych http://www.rownacszanse.pl – Program Równać Szanse http://www.nck.pl – Narodowe Centrum Kultury http://www.dzialajlokalnie.pl – Program „Działaj lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności

Czytaj więcej »

Wykaz organizacji pozarządowych

Wykaz organizacji społecznych działających na terenie Miasta Podkowy Leśnej. Zespół Caritas przy Parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej – Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000198645 (przy wpłacie 1% należy dopisać „dla oddziału w Podkowie Leśnej”) Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, tel.: 729-29-05 Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. …

Czytaj więcej »

Plany zagospodarowania

Projekty planów i plany uchwalone   Inwentaryzacje, analizy, schematy   Uchwały nr 213/LIV/2006 i 214/LIV/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęte na LIV sesji Rady Miasta w dniu 12 października 2006 roku   Protokoły z sesji Rady Miasta nr LII i LIV na których dyskutowano o Planach zagospodarowania …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna