Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Zaproszenie na spotkanie z Jerzym Stępniem

Zaproszenie na spotkanie z Jerzym Stępniem

27 maja 2017 roku o godzinie 17.00  zapraszamy wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej na spotkanie z panem Jerzym Stępniem, byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Data spotkania jest nieprzypadkowa, ponieważ tego dnia przypada Dzień Samorządu Terytorialnego – święto ustanowione przez Sejm RP w 2000 roku, upamiętniające pierwsze wybory samorządowe właśnie 27 maja 1990 roku.

Na spotkaniu pan Jerzy Stępień będzie omawiać kwestie dotyczące samorządności, wolności demokracji oraz postępujących zmian w przestrzeni publicznej. Po wystąpieniu nastąpi otwarta dyskusja. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Wstęp wolny.

Jerzy Adam Stępień (ur. 7 września 1946 w Staszowie) – polski prawnik i polityk, senator I i II kadencji (1989–1993), wiceminister spraw wewnętrznych i administracji (1997–1999), sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 prezes TK. Od 2016 prezes Instytutu Lecha Wałęsy.

W 1969 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969–1971 odbył aplikację sądową. Od 1971 do 1973 był asesorem, od 1973 sędzią Sądu Powiatowego w Kielcach, a od 1975 Sądu Rejonowego. W latach 1979–1989 wykonywał zawód radcy prawnego.

W 1980 był współzałożycielem „Solidarności” w Regionie Świętokrzyskim, objął stanowisko wiceprzewodniczącego zarządu regionu. Należy do współautorów Posłania do narodów Europy Środkowej i Wschodniej. W stanie wojennym został internowany na okres roku. Pod koniec internowania tymczasowo aresztowany za sporządzenie odezwy skierowanej do członków zdelegalizowanego związku, następnie skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i na karę grzywny. Ponownie aresztowany w marcu 1984 w związku z dystrybucją wydawnictw drugiego obiegu, w lipcu tegoż roku postępowanie umorzono na mocy amnestii. Do końca lat 80. był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej.

Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w grupie roboczej do spraw samorządu terytorialnego. W latach 1989–1993 zasiadał w Senacie I i II kadencji z województwa kieleckiego. W 1989 uzyskał mandat z listy Komitetu Obywatelskiego, w 1991 jako bezpartyjny kandydat z ramienia Porozumienia Obywatelskiego Centrum. W trakcie II kadencji przystąpił do Klubu Parlamentarnego Konwencja Polska. Przewodniczył Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu, zasiadał w Komisji Konstytucyjnej Senatu oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Pełnił także funkcję Generalnego Komisarza Wyborczego (od 1990 do 1993).

W 1993 wstąpił do Partii Chrześcijańskich Demokratów. W latach 1997–1999 w rządzie Jerzego Buzka był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W czerwcu 1999 został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 4 listopada 2006 prezydent RP powołał go na stanowisko prezesa TK, funkcję tę objął 6 listopada 2006 (był pierwszym prezesem tej instytucji bez tytułu naukowego profesora). 25 czerwca 2008 zakończył swoją kadencję sędziego i zarazem prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Został później dyrektorem Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego, a także wykładowcą i prorektorem tej uczelni.

We wrześniu 2016 zastąpił Mieczysława Wachowskiego na stanowisku prezesa Instytutu Lecha Wałęsy.

[źródło: Wikipedia.org]

 

Sprawdź również

Światłowody w trakcie budowy

  Aktualnie przebiega budowa światłowodów, która rozpoczęła się już kilka tygodni temu.  Światłowód jest już …

 
 
MENU

Podkowa Leśna