Strona Główna / Aktualności / Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę Rady Miasta Podkowa Leśna

Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę Rady Miasta Podkowa Leśna

W czwartek, 9 marca, wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017 r. Nr 205/XXXIV/2017 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego włączenia miasta Podkowa Leśna do miasta stołecznego Warszawy, które miało się odbyć 2 kwietnia br.

Jeszcze tego samego dnia odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów metropolii warszawskiej, podczas którego kilkudziesięciu samorządów podpisało deklarację woli pogłębiana współpracy w ramach metropolii, ale nie na zasadach, które są narzucane siłą poprzez przepisy ustrojowe.

Przypomnijmy, że projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy złożony 30 stycznia br. przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, dotyczy przyłączenia okolicznych gmin do Warszawy, nie był przedmiotem konsultacji. W ocenie ekspertów sposób, w jaki ten projekt został złożony, jest niezgodny z zasadami demokracji. To przede wszystkim mieszkańcy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tak ważnej dla nich sprawie, dlatego też Rada Miasta Podkowy Leśnej podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum w dniu 2 kwietnia br. Wojewoda mazowiecki zawiadomieniem z 23 lutego br. wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności podjętej przez Radę Miasta uchwały i wstrzymał jej wykonanie. 9 marca br. zawiadomił o wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta.

Rada Miasta w najbliższych dniach ewentualnie zdecyduje o wniesieniu na rozstrzygnięcie wojewody skargi do sądu administracyjnego.

Ponadto w dniu 15 marca w Mateczniku Mazowsze, w Otrębusach odbędzie się konferencja pn. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której zostaną poruszone zagadnienia związane z podejmowanymi decyzjami dotyczącymi samorządów. Niewątpliwym atutem konferencji będą wystąpienia ludzi będących autorytetami w swoich dziedzinach, m.in.:

  • Hubert Ireneusz Izdebski, zaangażowany w rozwijanie idei samorządu terytorialnego i mającego odwagę publicznie polemizować z kontrowersyjnymi decyzjami rządu,
  • Eugeniusz Sobczak, pod kierunkiem którego opracowano zasady ogólnopolskiego rankingu jednostek samorządu terytorialnego.

Zaś 16 marca 2017 r. w Warszawie odbędzie się Forum  Samorządowe, którego celem jest omówienie aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego i podjęcie działań w obronie  konstytucyjnych zasad samorządności.

O nowych faktach w przedmiotowej sprawie będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Sprawdź również

Konkurs na „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2017”

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do tytułu „Najlepszy Sąsiad Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2017”, który będzie …

 
 
MENU

Podkowa Leśna