Strona Główna / Aktualności / Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę Rady Miasta Podkowa Leśna

Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę Rady Miasta Podkowa Leśna

W czwartek, 9 marca, wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017 r. Nr 205/XXXIV/2017 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego włączenia miasta Podkowa Leśna do miasta stołecznego Warszawy, które miało się odbyć 2 kwietnia br.

Jeszcze tego samego dnia odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów metropolii warszawskiej, podczas którego kilkudziesięciu samorządów podpisało deklarację woli pogłębiana współpracy w ramach metropolii, ale nie na zasadach, które są narzucane siłą poprzez przepisy ustrojowe.

Przypomnijmy, że projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy złożony 30 stycznia br. przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, dotyczy przyłączenia okolicznych gmin do Warszawy, nie był przedmiotem konsultacji. W ocenie ekspertów sposób, w jaki ten projekt został złożony, jest niezgodny z zasadami demokracji. To przede wszystkim mieszkańcy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tak ważnej dla nich sprawie, dlatego też Rada Miasta Podkowy Leśnej podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum w dniu 2 kwietnia br. Wojewoda mazowiecki zawiadomieniem z 23 lutego br. wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności podjętej przez Radę Miasta uchwały i wstrzymał jej wykonanie. 9 marca br. zawiadomił o wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta.

Rada Miasta w najbliższych dniach ewentualnie zdecyduje o wniesieniu na rozstrzygnięcie wojewody skargi do sądu administracyjnego.

Ponadto w dniu 15 marca w Mateczniku Mazowsze, w Otrębusach odbędzie się konferencja pn. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której zostaną poruszone zagadnienia związane z podejmowanymi decyzjami dotyczącymi samorządów. Niewątpliwym atutem konferencji będą wystąpienia ludzi będących autorytetami w swoich dziedzinach, m.in.:

  • Hubert Ireneusz Izdebski, zaangażowany w rozwijanie idei samorządu terytorialnego i mającego odwagę publicznie polemizować z kontrowersyjnymi decyzjami rządu,
  • Eugeniusz Sobczak, pod kierunkiem którego opracowano zasady ogólnopolskiego rankingu jednostek samorządu terytorialnego.

Zaś 16 marca 2017 r. w Warszawie odbędzie się Forum  Samorządowe, którego celem jest omówienie aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego i podjęcie działań w obronie  konstytucyjnych zasad samorządności.

O nowych faktach w przedmiotowej sprawie będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Sprawdź również

VI Podkowiańska Dycha – wyniki

W niedzielę 27 maja br. odbyła się VI edycja Podkowiańskiej Dychy. Jak co roku cieszyła …

 
 

MENU

Podkowa Leśna