Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Uwaga! Komunikat dotyczący jakości wody

Uwaga! Komunikat dotyczący jakości wody

W związku z Decyzją nr W88.2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego z faktem ponownego stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych ilości mikroorganizmów w próbkach wody pobranych do badań w dniu 09.09.2019 r, – Miasto Podkowa Leśna zleciło wykonanie szczegółowych badań wody w całym ciągu technologicznym uzdatniania wody.

Kompleksowe badania objęły wszystkie studnie głębinowe, z których jest czerpana woda zasilająca SUW, poszczególne filtry, zbiornik wody uzdatnionej oraz sieć wodociągową.

Podjęte działania miały na celu zlokalizowanie źródła zanieczyszczenia, w otrzymanym sprawozdaniu z badań nie wykryto w żadnej z próbek obecności mikroorganizmów i śladów bakterii z grupy Coli.

badania wody

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński            

Sprawdź również

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – konsultacje

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o przeprowadzeniu konsultacji Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z …

 
 

MENU

Podkowa Leśna