Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Terminy płatności

Terminy płatności

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy o  terminach płatności podatków od nieruchomości oraz  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty te wnosi się w czerech ratach w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Opłaty z tytułu podatków wnosi się przelewem na indywidualne konta podatnika wykazane w decyzjach podatkowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania na indywidualne konto podatnika, o którym mieszkańcy byli informowani w zawiadomieniach. W związku ze zmianą sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami opłata za miesiąc styczeń, luty, marzec i kwiecień będzie naliczona wg ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Opłata za miesiące od maja do grudnia będzie naliczona od ilości  średniomiesięcznego zużycia wody na nieruchomości.

Zachęcamy Państwa do korzystania z płatności przelewem na indywidualne konta podatnika przypisane do poszczególnych należności. Tj. osobne numery dla podatków,  osobne numery dla opłat za odpady komunalne oraz osobne dla należności z tyt. dostarczania wody i odbioru ścieków.  Pozwala to na łatwą identyfikację osoby wpłacającej oraz sprawną ewidencję księgową.

Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy, którzy regulują płatności gotówkowo mogą tego dokonać w Banku Spółdzielczym w Podkowie Leśnej, wpłacając na konto Miasta Podkowa Leśna uruchomionym w tym banku o numerze 61 9291 0001 0090 4962 2000 0010. Od takiej wpłaty od mieszkańca nie jest pobierana prowizja bankowa.

Sprawdź również

Konsultacje w/s skrzyżowań równorzędnych

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 124/2020 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dn. 27 października …

 
 

MENU

Podkowa Leśna