Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Szkodliwość spalania śmieci

Szkodliwość spalania śmieci

Palenie śmieci w przydomowych piecach – w sezonie grzewczym ten proceder pogarsza jakość powietrza. Odpowiedzialność za taki stan ponoszą zwykli obywatele – najczęściej mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności palą śmieci w piecach. Trują przy tym siebie i swoich sąsiadów.

Każdy kto spala odpady musi liczyć się z surową karą – artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych). Odpady powstające w gospodarstwach domowych mają różny skład i mogą wywierać wpływ na zdrowie i życie ludzkie oraz na środowisko naturalne, w szczególności w kontekście emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku termicznego przekształcania tych odpadów.

Należy jednak pamiętać, że podejrzany kolor i zapach dymu z komina nie zawsze jest wynikiem spalania śmieci. Nadmierne zadymienie i uciążliwa woń mogą oznaczać, że w danym piecu używany jest węgiel niskiej jakości lub wilgotne drewno, lub problem tkwi w złej jakości pieca.

Przypominamy, że w ramach dbania o jakość powietrza:

– nie wolno spalać odpadów i należy reagować na tego typu zachowania sąsiadów poprzez zgłoszenie wykroczenia na policję,
– powinno się wymienić piec węglowy na bardziej nowoczesny np. retortowy,
–  należy używać paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości – tańsze paliwo daje mniej ciepła,
– powinno się ograniczyć zużycie ciepła – ocieplenie domu.

Sprawdź również

Życzenia Świąteczne

 
 

MENU

Podkowa Leśna