Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Projektujemy nowe przedszkole

Projektujemy nowe przedszkole

Zostało rozstrzygnięte postępowanie w celu opracowania dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Miejskiego z odziałem żłobkowym w Podkowie Leśnej przy ul. Miejskiej w standardzie pasywnym. Pierwsze postępowanie nie zostało rozwiązane, dopiero drugie przyniosło oczekiwany efekt. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, została wybrana firma Bjerg Arkitektur oddział Polska. Biuro Bjerg Arkitektur specjalizuje się w projektowaniu architektury zrównoważonej. Jest to firma z 30 letnią tradycją projektowania m.in. w Skandynawii. Wszyscy pracownicy zajmujący się szkicowaniem, projektowaniem i nadzorem wyszkoleni są w projektowaniu certyfikowanych domów pasywnych zgodnie z kryteriami Instytutu Budynków Pasywnych w Darmstadt. Około 80% projektów firmy to budynki pasywne i budynki o niskim zużyciu energii. Koszt projektu to 148.830 zł.

Projekt budowy przedszkola ma być dostosowany do przyjęcia 100 osobowej grupy dzieci w wieku przedszkolnym oraz 15 dzieci w wieku żłobkowym.  Liczba dzieci została przyjęta po głębokiej analizie demograficznej, trendu z ostatnich 15 lat i prognozy na przyszłość.  W Podkowie nie ma opieki nad dziećmi żłobkowymi.

Zlecenie przewiduje opracowanie 3-wariantowej koncepcji architektonicznej przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu, która ma zawierać min.: część ogólną zawierającą opis techniczny rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych, – część rysunkową zawierającą plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym podkładzie geodezyjnym obejmujący usytuowanie budynku przedszkola z zaznaczeniem przebiegu sieci zewnętrznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Częścią koncepcji będzie też zestawienie kosztów realizacji inwestycji dla każdego wariantu odrębnie oraz wizualizacja komputerowa proponowanych rozwiązań projektowych. Po wyborze koncepcji przez zamawiającego oraz konsultacjach z mieszkańcami zostanie przygotowany projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dotychczasowy budynek rokrocznie wymaga dużych nakładów finansowych, jest wybudowany w technologii, która nie pozwala na rozbudowę, modernizację i montaż nowoczesnych urządzeń itd. W pierwotnym założeniu był budynkiem tymczasowym. Wstępne pomysły zostały omówione z przedstawicielami Rady Rodziców przedszkola.

Sprawdź również

Podkowa Leśna już po raz osiemnasty otwiera swoje ogrody

Zapoczątkowany w 2005 roku Festiwal Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej wkracza w wiek dojrzały – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content