Strona Główna / Aktualności / Podsumowanie spotkania z Mieszkańcami dnia 21.03.2017

Podsumowanie spotkania z Mieszkańcami dnia 21.03.2017

W dniu wczorajszym (21.03.2017 r.) w sali widowiskowej MOK w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie omówienia i przedyskutowania dwóch istotnych tematów dla Podkowy Leśnej:
1) problemy i zagrożenia płynące z projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
2) negatywnych opiniach komunikacyjnych wydanych przez Starostę Grodziskiego.

W związku z unieważnieniem przez Wojewodę Mazowieckiego uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego, a także uniemożliwienia przez Starostę Grodziskiego realizacji inwestycji związanych z przebudową dróg, na spotkanie zostali zaproszeni główni decydenci. Jednakże ani Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, ani Starosta Grodziski Marek Wieżbicki nie przybyli na spotkanie.

W sali zgromadziło się około 200 zainteresowanych mieszkańców, co stanowi ponad 6% wszystkich uprawnionych do głosowania.

W pierwszej części spotkania burmistrz przedstawił prezentację na temat możliwych skutków dla Podkowy Leśnej, w tym skutków finansowych związanych z wprowadzeniem ustawy metropolitalnej w obecnym brzmieniu. Poinformował również o dotychczasowych działaniach samorządowców gmin objętych tym projektem i pominiętej Podkowy Leśnej (deklaracje, pisma do władz RP oraz negatywne stanowiska Rad Miast i Gmin wobec projektu tej ustawy) oraz o reakcjach Wojewody Mazowieckiego w tym zakresie. Po burzliwej dyskusji mieszkańcy poinformowali, że w najbliższych dniach zostanie złożone do Burmistrza Miasta powiadomienie z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w Podkowie Leśnej w sprawie związanej z utrzymaniem samodzielności naszego miasta, która jest niezwykle istotna dla wspólnoty lokalnej.

Z kolei druga część spotkania poświęcona była negatywnym decyzjom komunikacyjnym Starosty Grodziskiego związanym z przebudową dróg na terenie naszego miasta oraz przewlekłym działaniom innych służb podległych Staroście (m.in. PINB). Jedna z mieszkanek poinformowała, że rozpoczęto zbieranie podpisów pod obywatelskim wnioskiem do radnych Rady Powiatu Grodziskiego o podjęcie uchwały w sprawie odwołania Starosty Powiatu Grodziskiego, Pana Marka Wieżbickiego. „Starosta Marek Wieżbicki pełni funkcję nieprzerwanie od 2004 roku – w tym czasie ze strony Starostwa – poprzez wydawanie negatywnych opinii komunikacyjnych dla projektów drogowych – zablokowany został zrównoważony i nowoczesny rozwój naszego miasta w kwestii rozwiązań drogowych…”(podpisy zbierane do końca marca).

W najbliższym czasie na prośbę mieszkańców na stronie miasta powstanie specjalna zakładka, w której znajdą się wszystkie informacje związane z projektem ustawy metropolitalnej, z planowanymi zmianami ustawy o samorządzie gminnym oraz stanowiska Rad Gmin i Powiatów oraz opinie komunikacyjne i skarga na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego.

Sprawdź również

VI Podkowiańska Dycha – wyniki

W niedzielę 27 maja br. odbyła się VI edycja Podkowiańskiej Dychy. Jak co roku cieszyła …

 
 

MENU

Podkowa Leśna