Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Podkowa Leśna zajęła V miejsce w rankingu finansowym

Podkowa Leśna zajęła V miejsce w rankingu finansowym

Podkowa Leśna zajęła V miejsce w Polsce w kategorii gmin miejskich w Rankingu Finansowym Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ranking kondycji  finansowej samorządów został opracowany przez niezależnych ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

 Sporządzony został według danych GUS w 2016 r.  w podziale na 5 kategorii: gminy miejskie (237), gminy wiejskie (1559), gminy miejsko-wiejskie (616), miasta na prawach powiatu (66) i powiaty ziemskie (314).

Przy ich ocenie wzięto pod uwagę wskaźniki tj.: udział dochodów własnych w dochodach ogółem; relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich w wydatkach; relacja zobowiązań do dochodów ogółem  i  udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.  Wyniki rankingu zostały przedstawione podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.

Sprawdź również

Podkowa Leśna już po raz osiemnasty otwiera swoje ogrody

Zapoczątkowany w 2005 roku Festiwal Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej wkracza w wiek dojrzały – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content