Strona Główna / Aktualności / Wojewoda blokuje podkowiańskie referendum

Wojewoda blokuje podkowiańskie referendum

 

7 lutego br. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego włączenia miasta Podkowa Leśna do miasta stołecznego Warszawy.  Jest to odpowiedź na poselski projekt ustawy mający na celu połączenie Warszawy z 33 gminami okalającymi stolicę i tym samym utworzenie megapowiatu. Podejmując tę uchwałę władze miasta jasno wyraziły swój sprzeciw pomysłowi, który odbiera kompetencyjność poszczególnym samorządom.

Wojewoda Mazowiecki zawiadomieniem z dnia 23 lutego 2017 r. wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności podjętej przez Radę Miasta uchwały i wstrzymał jej wykonanie (poniżej skan zawiadomienia). Podobne pismo otrzymała wczoraj Rada m. st. Warszawy, która podjęła identyczną uchwałę na kilka dni przed Podkową Leśną.

Wojewoda powołuje się na naruszenie prawa, czyli naruszenie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o referendum lokalnym. Zawiadomienie nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem nieważności uchwały, jednak oznacza, że Burmistrz, któremu Rada Miasta powierzyła wykonanie uchwały, nie może prowadzić czynności określonych kalendarzem referendalnym. Wstrzymana zostaje m.in. kampania referendalna i nabór kandydatów do członków komisji ds. referendum.

Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, które powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu. Do czasu wydania rozstrzygnięcia Rada Miasta nie może nawet odwołać się od decyzji Wojewody, a wstrzymanie czynności referendalnych powoduje, że w planowanym terminie  referendum nie odbędzie się.

O nowych faktach w sprawie referendum będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Sekretarz Miasta

Maria Górska

 

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego

 

 

Sprawdź również

VI Podkowiańska Dycha – wyniki

W niedzielę 27 maja br. odbyła się VI edycja Podkowiańskiej Dychy. Jak co roku cieszyła …

 
 

MENU

Podkowa Leśna