Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Uwaga! Koronawirus – aktualne informacje i linki

Uwaga! Koronawirus – aktualne informacje i linki

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem Covid-19, przypominamy o podstawowych zasadach profilaktyki i sposobach zachowania w przypadku objawów chorobowych.

Osoby, które w ostatnim czasie nie odwiedzały krajów, w których sytuacja epidemiologiczna jest trudna, a mają objawy chorobowe, gorączkę 38 ℃, kaszel lub duszności, powinny udać się do lekarza pierwszego kontaktu.

Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni odwiedzały rejony wysokiego ryzyka, czyli np. Północne Włochy lub Chiny i mają gorączkę, czyli minimum 38 stopni, kaszel, powinny jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, nie używając jednak środków transportu publicznego. Prosimy o postępowanie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Osoby odwiedzające Urząd Miasta prosimy o korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się po prawej stronie przy wejściu do urzędu. Bardzo ważne jest także dezynfekowanie (przecieranie chusteczkami do dezynfekcji) np. klamek, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń używanych w miejscach publicznych. Trzeba pamiętać o myciu rąk po kontakcie z pieniędzmi. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami podawanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny oraz przez Światową Organizację Zdrowia.


Konsultacje telefoniczne PZU tel. 22 505 11 88

W związku z zagrożeniem koronawirusem PZU uruchomiło pomoc dla wszystkich Polaków (nie tylko swoich klientów). Każdy może bezpłatnie skonsultować się z lekarzem PZU Zdrowie, a także uzyskać fachowe informacje medyczne. Pod numerem telefonu 22 505 11 88 każdy będzie mógł uzyskać poradę lekarską. Lekarz skonsultuje się z pacjentem telefonicznie lub przeprowadzi wideokonsultacje.  [aktualizacja 5.03.2020]

Co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie – strona Ministerstwa Zdrowia
Główny Inspektorat Sanitarny gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
Światowa Organizacja Zdrowia – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Światowa Organizacja Zdrowia – Jak chronić się przed koronawirusem (ang.) https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw
Światowa Organizacja Zdrowia – porady (ang.) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Ważne adresy i telefony:
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim
ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
telefony: 22 755 57 76, 22 755 59 51

Szpitale:
Warszawa, Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37
Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128
Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137

ZALECENIA

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 


Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim
ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
telefony: 22 755 57 76, 22 755 59 51
Jednostki_Państwowej_Inspekcji_Sanitarnej

Szpitale w Warszawie:
Warszawa, Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37
Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128
Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137
Oddziały_zakaźne

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. 

Maseczki
Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Sprawdź również

Warsztaty w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

W sobotę 3 grudnia br. zapraszamy do Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na ulicę Świerkową …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content