Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Komunikat – gospodarka odpadami

Komunikat – gospodarka odpadami

Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe zasady wyliczania stawki za odbiór odpadów

Opłata będzie wyliczana na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

  1. W  przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny – 9 zł za m3 zużytej wody.
  2. W przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny – 18 zł za m3 zużytej wody

Mieszkaniec ma obowiązek, podobnie jak w przypadku deklaracji dotyczącej ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości złożyć informację o wysokości prognozowanego zużycia wody.

Może to zrobić:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/40 lub
  • przesłać na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub
  • przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały lub na adres poczty elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl.

Wartości prognozowanego zużycia wody podane w już złożonych przez mieszkańców deklaracjach są obowiązujące. Brak złożonej deklaracji nie zwalnia podatnika od wymagalnej płatności za odpady w terminie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w następujących terminach:

– do 15 marca danego roku, (za miesiące: styczeń, luty, marzec)

– do 15 maja danego roku, (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)

Uwaga: za miesiąc kwiecień 2019 rozliczamy stawką od osoby, a począwszy od miesiąca maja na podstawie nowych zasad.

– do 15 września danego roku, (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)

– do 15 listopada danego roku, (za miesiące: październik, listopad, grudzień)

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej decyzją z 16 kwietnia 2019 r. uchyliło jedynie wzór deklaracji, a nie informacje składane za jej pośrednictwem przez mieszkańców. Korekta stanów i weryfikacja obowiązującego wzoru deklaracji nastąpi po jej uchwaleniu przez Radę Miasta Podkowa Leśna przy okazji składania przez mieszkańców korekt lub na skutek postępowania administracyjnego. Wszyscy mieszkańcy którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o niezwłoczne, zadeklarowanie prognozowanego zużycia wody.  

Sprawdź również

Konkurs na Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Do 15 czerwca można składać aplikacje w konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury …

 
 

MENU

Podkowa Leśna