Ważne:

KOMUNIKAT

Urząd Miasta informuje, że po przebudowie ul. Modrzewiowej wprowadzona została nowa, stała organizacja ruchu, której założenia konsultowane były w trakcie spotkań z mieszkańcami.

     Na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kościelnej wprowadzona została „strefa zamieszkania” jest to obszar na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego m.in.:

  • prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami
  • możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej
  • prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h
  • zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu

     Jednocześnie przypominamy, że wydzielony ciąg gruntowy po północnej stronie Alei Lipowej jest ciągiem przeznaczonym dla pieszych i rowerzystów i obowiązuje na nim zakaz parkowania pojazdów.

Apelujemy o bezwzględne respektowanie powyższych zasad zapewniających bezpieczeństwo pieszym uczestnikom ruchu drogowego. W związku z notorycznym łamaniem przepisów ruchu drogowego policja będzie rygorystycznie dyscyplinować kierowców nie respektujących obowiązujących przepisów.

      Dodatkowo informujemy, że oddany w ubiegłym roku do użytku parking przy przystanku WKD Główna w soboty, niedziele i święta jest obłożony jedynie w około 30% – zachęcamy do korzystania z wolnych miejsc.

Sprawdź również

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2020

Budżet partycypacyjny 2020! Co to jest budżet partycypacyjny?  Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego …

 
 

MENU

Podkowa Leśna