Strona Główna / Aktualności / GŁOSOWANIE – NIEDZIELA – 4 CZERWCA 2017 R.

GŁOSOWANIE – NIEDZIELA – 4 CZERWCA 2017 R.

 

Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę – 4 czerwca 2017 r. – w Podkowie Leśnej z inicjatywy mieszkańców zostanie przeprowadzone referendum gminne. W referendum zostaną postawione dwa pytania:

  1. „Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?”;
  2. „Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin?”.

 

Warunki ważności głosu

W referendum głosujący może udzielić odpowiedzi na każde postawione pytanie, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo w kratce z lewej strony obok odpowiedzi negatywnej „NIE”. Postawienie znaku „x” w obu kratkach w odpowiedzi na dane pytanie lub niepostawienie znaku „x” w żadnej z kratek w odpowiedzi na dane pytanie powoduje nieważność głosu.

 

Obwody głosowania

Głosowanie zostanie przeprowadzone w godz. 7.00-21.00 w tych samych obwodach i lokalach wyborczych, jak w wyborach samorządowych czy parlamentarnych, tj.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania – ulice Siedziba komisji
1 Błońska 1-43 (numery nieparzyste) i 2-38 (numery parzyste), Bobrowa, Borsucza, Brwinowska  2-21, Dzików, Główna, Helenowska 1-35 (numery nieparzyste) i 4-46 (numery parzyste), Jelenia, Jeża, Krecia, Królicza, Lisia, Lotnicza, Łosia, Miejska, Myśliwska, Ogrodowa, Rysia, Sarnia, Warszawska 1-17 (numery nieparzyste) i 2-8 (numery parzyste), Wiewiórek, Zamkowa

Centrum Kultury

i Inicjatyw Obywatelskich

w Podkowie Leśnej

ul. Świerkowa 1

– sala kinowa

2 Bażantów, Błońska 45-59 (numery nieparzyste) i 42-56 (numery parzyste), Brwinowska 22-31, Gołębia, Helenowska 37-41 (numery nieparzyste) i 46A-52 (numery parzyste), Jaskółcza, Krasek, Kukułek, Orla, Ptasia, Sępów, Słowicza, Sokola, Sójek, Szczygla, Szpaków, Warszawska 10-28 (numery parzyste) i 19-37 (numery nieparzyste), Wróbla, Zachodnia

Centrum Kultury

i Inicjatyw Obywatelskich

w Podkowie Leśnej

ul. Świerkowa 1

– galeria

3 Akacjowa 36-47, Bluszczowa, Borowin, Czeremchowa, Ejsmonda, Głogów, Irysowa, Iwaszkiewicza, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Klonowa, Konwalii, Kościelna, Kwiatowa, Leśniczówka Dębak, Lilpopa, Lipowa, Mickiewicza, Młochowska, Modrzewiowa 37-52, Orzechowa, Paproci, Parkowa, Reymonta, Różana, Sasanek, Sienkiewicza, Sportowa, Storczyków, Świerkowa, Wrzosowa, Żeromskiego

Zespół Szkół

w Podkowie Leśnej

ul. Jana Pawła II 20

– hol główny,

wejście od ul. Jana Pawła II

4 Akacjowa 1-35, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Dębowa, Grabowa, Jaworowa, Kasztanowa, Kolejowa, Krasińskiego, Modrzewiowa 1-36, Podleśna, Przy Lesie, Topolowa, Słowackiego, Sosnowa, Wierzbowa, Wschodnia, Wiązowa,         11 Listopada

Zespół Szkół

w Podkowie Leśnej

ul. Jana Pawła II 20

– sala konferencyjna,

  wejście od ul. Bluszczowej

Osoby uprawnione do udziału w referendum

Do głosowania uprawnione są osoby wpisane do stałego rejestru wyborców miasta Podkowa Leśna.  Są nimi mieszkańcy zameldowani na pobyt stały w Podkowie Leśnej. Poza tym do rejestru wyborców miasta mogą zostać dopisani obywatele polscy, pełnoletni, którzy:

  • mieszkają na stałe w Podkowie Leśnej, a nie są zameldowani tu na pobyt stały;
  • przebywają na stałe w Podkowie Leśnej, ale nigdzie nie zamieszkują (osoby bezdomne);
  •  mieszkają na stałe w Podkowie Leśnej, ale pod innym adresem niż są zameldowane na pobyt stały.

Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani także obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami polskimi, a na stałe mieszkają w Podkowie Leśnej.

Pobyt czasowy nie jest jednoznaczny z wpisaniem do rejestru wyborców (należy złożyć wniosek o dopisanie do rejestru). 

Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów. Wnioski o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania, czyli w przypadku naszego referendum – do dnia 2 czerwca 2017 r. w godzinach urzędowania.

 

Warunki dopisania do rejestru wyborców

Aby zostać wpisanym do rejestru wyborców należy zgłosić się z dowodem osobistym lub paszportem  (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia) do pok. nr 7 Urzędu Miasta Podkowa Leśna i wypełnić wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz deklarację z niezbędnymi danymi. Druki można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Referendum lokalne 4 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 759 21 16.

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców miasta uzyskuje się po wykazaniu, że na stałe zamieszkuje się pod określonym adresem w Podkowie Leśnej. Wpis do rejestru jest bezpłatny. Decyzja zostaje wydana w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Należy pamiętać, że można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców (nowy wpis powoduje wykreślenie z rejestru, w którym do tej pory się figurowało).

 

Wynik referendum

Podkreślić należy, że wynik referendum (bez względu na ilość odpowiedzi TAK/NIE)  będzie ważny, jeśli udział w głosowaniu weźmie co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

Patrząc wstecz wydaje się, że jeśli chodzi o frekwencję to Podkowianie nie zawiodą Inicjatorów referendum. Przypomnijmy, że w referendum ogólnokrajowym w 2003 r. w sprawie zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Podkowie Leśnej frekwencja wyniosła 76% i była to najwyższa frekwencja w kraju (średnio 59%). Także jeśli chodzi o wybory to Podkowa Leśna zawsze plasuje się najwyższych miejscach oceniając pod względem frekwencji – przykładowo najwyższą frekwencję w kraju (50,86% przy średniej krajowej 24,53%) miasto uzyskało w 2009 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymując dzięki temu tytuł Pępka Europy.

Tym razem także liczymy na Państwa aktywność, zachęcamy do udziału w referendum i zabrania głosu w sprawie przyszłości Podkowy Leśnej.

 

Beata Krupa

Urzędnik Wyborczy Miasta

Sprawdź również

VI Podkowiańska Dycha – wyniki

W niedzielę 27 maja br. odbyła się VI edycja Podkowiańskiej Dychy. Jak co roku cieszyła …

 
 

MENU

Podkowa Leśna